Annons

Annons

Annons

Annons

Falun

DEBATT: Rätt med fler cykel- och gångstråk - både för hälsan och klimatet

Erfarenheter från städer runt om i Europa visar att det går att öka de aktiva transporternas andel rejält. Bland åtgärder som visat sig effektiva finns bland annat att anlägga nya gång- och cykelstråk och insatser som minskar hastigheten för motorfordon, skriver Anton Grenholm, aktiv i Naturksyddsföreningen och programansvarig för Högskolan Dalarnas magisterprogram i fysioterapi.

"En minskning av biltransporterna skulle, förutom klimatnyttan, kunna medverka till en positiv utveckling av folkhälsan och bidra till att hälsoklyftorna minskar. Bättre stadsluft och mindre buller skulle ge sundare närmiljöer. Och inte minst skulle en planering för minskat bilåkande möjliggöra för fler att vara fysiskt aktiva."

Bild: Hasse Holmberg/TT

Annons

LÄS MER: Runnberg: Strategin att medvetet försämra för biltrafiken tar sig märkliga uttryck i Falun

Det har varit uppfriskande med all debatt om trafik och bilar i DT senaste tiden! Den diskussionen behövs – trafiken är den kanske största utmaningen i Sveriges klimatomställning. Och det finns fler skäl än klimatet till varför vi behöver tänka nytt kring våra transporter.

En minskning av biltransporterna skulle, förutom klimatnyttan, kunna medverka till en positiv utveckling av folkhälsan och bidra till att hälsoklyftorna minskar. Bättre stadsluft och mindre buller skulle ge sundare närmiljöer. Och inte minst skulle en planering för minskat bilåkande möjliggöra för fler att vara fysiskt aktiva.

Annons

Annons

LÄS MER: Debatt: Miljöpartiet Falun: DT alltmer med i en koalition för civilisationens förintande

En majoritet av svenskar rör sig idag för lite ur hälsosynpunkt. Brist på fysisk aktivitet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, typ två-diabetes, psykisk ohälsa och en rad andra sjukdomar.

Är det då inte upp till var och en om man väljer att röra på sig? Ja, självklart, men möjligheten till god hälsa beror i praktiken mycket på var vi föds och med vilken social position. Levnadsvanor som rökning, kost och fysisk aktivitet skiljer sig väsentligt åt mellan olika socioekonomiska grupper. Att tillhöra en utsatt grupp ökar risken för en stillasittande livsstil.

LÄS MER: Debatt: S, C och MP håller på att förvandla Falun till Borlänges förort

Fysisk aktivitet kan främjas på många sätt, till exempel genom information, träning på arbetstid, ökat utbud av idrottsanläggningar etcetera. Många åtgärder når dessvärre främst de redan intresserade och sällan de grupper som främst behöver röra sig mer.

Allt mer fokus har därför riktats mot möjligheten att genomföra förändringar i bostadsområden och transportsystem för att öka förutsättningarna för fysisk aktivitet i vardagen. Det handlar om att åtgärda strukturella orsaker bakom stillasittandet i stället för att ”bara” försöka hjälpa människor att hantera sina egna hinder för fysisk aktivitet.

Annons

Annons

LÄS MER: Debatt: Fler cykelbanor på Korsnäsvägen är ett djärvt steg i rätt riktning

Erfarenheter från städer runt om i Europa visar att det går att öka de aktiva transporternas andel rejält. Bland åtgärder som visat sig effektiva finns bland annat att anlägga nya gång- och cykelstråk och insatser som minskar hastigheten för motorfordon. Åtgärder som gör gång och cykel mer attraktivt i jämförelse med bilåkande inne i städerna.

I Naturskyddsföreningens värdegrund uttrycks både vikten av att värna naturen och att främja människors hälsa. Kan vi göra både och samtidigt är det förstås utmärkt!

LÄS MER: Replik: Förlåt till alla som - likt DT:s ledarredaktion - saknar humor

Anton Grenholm,

Naturskyddsföreningen i Falun

till vardags programansvarig för Högskolan Dalarnas magisterprogram i fysioterapi,med fysisk aktivitet och hälsa som profilområde

LÄS MER: Debatt: En breddning av Korsnäsvägen är varken rätt för bil- eller cykeltrafiken


DT Debatt

023-936 24
[email protected]

Annons

Annons

Till toppen av sidan