Annons

Annons

Annons

Annons

Ledare: Överklagandecirkus drabbar jaktbesluten

Nätverket Lo och Varg, som har basen i två Facebook-grupper, har talerätt och kan överklaga jaktbeslut. Foto: Heiko Junge

Annons

Skyddsjakten på varg i Handölsdalens och Tåssåsens vinterbetesmarker överklagades av Jaktkritikerna, en organisation som även gick till domstol för att hindra skyddsjakt i Vallentuna.

Och på motsvarande sätt överklagades skyddsjakten av 13 järvar i Jämtlands län av Svenska Rovdjursföreningen, medan Jaktkritikerna och Avesta Naturskyddsförening överklagade den licensjakt på lodjur som länsstyrelsen i Västmanlands län hade beslutat om.

Annons

När regeringen nu har väckt den björn som sovit finns det all anledning att studera den överklagandecirkus som har uppstått när det gäller rovdjursjakten. I kampen mot jakten finns det många stridbara aktörer. De saknar ofta lokal förankring, och ser i stället hela Sverige som sitt verksamhetsområde.

Miljöorganisationer får protestera eftersom de antas företräda allmänheten. Denna rätt är sprungen ur FN:s Århuskonvention. Kraven på dem som vill ha talerätt har dock sänkts över tid.

Annons

Tidigare krävdes ett medlemsantal på 2000, men lagen fick ändras efter ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I dag räcker det med 100 medlemmar, och även organisationer vars status som seriösa föreningar ifrågasätts, har fått talerätt.

Beslutet att ge talerätt åt Nätverket Lo och Varg (med basen i två Facebookgrupper) väckte stark kritik. Men möjligheterna att begränsa miljöorganisationers generella möjligheter att få talerätt i jaktmål, är tyvärr små. De initiativ som oppositionspolitiker som Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (C), Pål Jonson (M) och Runar Filper (SD) har tagit troligtvis lönlösa. Vi har både Århuskonventionen och EU:s art- och habitatdirektiv att förhålla oss till.

De systematiska överklagandena har nu drivits så långt att en regering med MP-inslag har fått vidta flera åtgärder för att hantera konsekvenserna. Man har beslutat att jaktmål som handlar om rovdjuren i fråga ska hanteras skyndsamt, och ärendena har koncentrerats till en av landets förvaltningsrätter (den i Luleå).

Annons

Regeringen har även sett till att besluten om licensjakt på varg tidigareläggs, så att överklagandecirkusen ska kunna klaras av i tid. Att regeringen trots detta har låtit utreda en lagändring som skulle innebära att samma problematik förs över till landets skogsägare, är djupt oroande.

Ett fåtal extremister kan inte få diktera villkoren för de bygder som berörs. Aktivisterna måste mötas av en tydlig motröst.

Petter Bergner

Annons

Annons

Till toppen av sidan