Annons

Annons

Annons

Annons

DEBATT: Sverige kan i dag inte räkna med hjälp vid krig - därför bör vi gå med i Nato

Text: 

"Med den hotbild Sverige har kan vi inte vänta - Nato ska ha en självklar och permanent plats i Sverige så fort som möjligt", skriver Benjamin Dousa och Sebastian Larsson, MUF. Foto: AP Photo/Virginia Mayo.

Annons

Kring helgen anordnades Folk och Försvar i Sälen, Sveriges viktigaste försvarskonferens. Detta samtidigt som säkerhetsläget runt Östersjöområdet försämras i allt snabbare takt. Sedan 2005 har Ryssland fördubblat sina anslag till försvaret och de senaste åren har man ökat investeringarna ytterligare.

Dessutom är de militära övningarna både större och mer aggressiva än tidigare, med övningsmål som Stockholm och Gotland. Det är uppenbart att Sverige inte har förmågan att ensam försvara oss vid ett väpnat angrepp.

Annons

Sverige har varit skonat från krig och väpnade strider på eget territorium i 200 år. Men den freden varken kan eller ska tas för given. Sverige har varken beredskap för att försvara riket från yttre fiender eller hjälpa vänner i nöd.

Värdlandsavtalet med Nato, solidaritetsförklaringen i såväl Lissabonföredraget som regeringsförklaringen och Sveriges anslutning till StratCom är tydliga exempel på hur vi redan har tagit ställning för att inte stå neutrala vid en militär konflikt i vårt närområde.

Annons

Aftonbladet/Inizio presenterade i veckan siffror på att det är betydligt fler svenskar som vill gå med i Nato än som inte vill det. Därtill tror närmare hälften av svenskarna att alliansen kommer till vår undsättning vid krig, störst är tilltron till Nato-stöd bland Nato-motståndarna.

Detta trots att olika företrädare under flera år varnat Sverige att vi inte kan räkna med hjälp från Nato om vi inte är medlemmar.  Ensam är inte stark i en orolig värld, därför är ett medlemskap nödvändigt. 

Moderata ungdomsförbundet vill dessutom se en Natobas i sydöstra Sverige, förslagsvis i Blekinge eller på Gotland redan innan ett Nato-medlemskap hunnit träda i kraft.

Genom värdlandsavtalet accepteras redan i dag Natotrupper i Sverige, men bara tillfälligt och inte nödvändigtvis i skarpt läge. Med den hotbild Sverige har kan vi inte vänta - Nato ska ha en självklar och permanent plats i Sverige så fort som möjligt.

Sveriges försvar ska ha två huvudsakliga syften, där det ena är att försvara riket mot yttre fiender och där det andra är att hjälpa vänner i nöd. I dag klarar vi tyvärr ingetdera tillräckligt bra. Därför borde Sveriges regering öppna upp för permanent Natotrupp i sydöstra Sverige så snart som möjligt, även innan ett eventuellt medlemskap i Nato.

 

Benjamin Dousa, förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet

Sebastian Larsson, distriktsordförande, Moderata ungdomsförbundet Dalarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan