Annons

Annons

Annons

Annons

REPLIK: Menar Mellanskog att Naturvårdsverket, Artdatabanken, Skogsstyrelsen och en majoritet av klimatforskarna ljuger?

"Vi får höra att små skogsägare i bland känner sig överkörda av bland annat Mellanskog vid avverkningar. Vi har varit på hyggen med förtvivlade markägare, som överlämnat ansvaret till Mellanskog som sen skövlat och kört sönder deras marker och inte sparat det markägaren ville ha kvar", skriver Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Dalarna. Foto: Johan Gunséus / SCANPIX.

Annons

Svar till debattartikeln "Skogsbruket är inte perfekt – men mängden gammal skog ökar visst" som publicerades i DT den 13/1:

Sverige har aldrig haft så lite riktig skog som nu! Däremot har vi fler träd än tidigare.

Hur kan det komma sig? Jo, de träd som kommer efter en kalavverkning är virkesåkrar med träd som är planterade vid ett och samma tillfälle. Många djur och växter som hör skogen till finns inte i sådana plantager.

I en riktig skog finns träd med olika ålder, oftast av olika slag och död ved i olika stadier. Efter kalavverkning, markberedning och nyplantering så blir det plantager där alla träd är likadana, och har samma ålder. Det är helt onaturligt.

Annons

Annons

Översatt till människan skulle det innebära att alla som bor på en ort är lika gamla, till exempel 25 år och på en annan ort är alla 43 år. Sådana platser skulle ju inte funka och det gör det inte i skogen heller.

I en värld med lite mer hänsyn, där man lämnar något enstaka träd här och där på hygget, så skulle det i den 25-åriga byn finnas enstaka 80-och 90åringar, däremot ingenting däremellan.

Om det nu är så, som Karin Perers, ordförande för Mellanskog, påstår - att Sverige aldrig haft så mycket skog som nu, varför i himmelens namn kan då inte skogsbruket undvika att ta sitt timmer från de sista någorlunda kompletta skogsmiljöerna, natur- och gammelskogarna?

Sanningen är väl den att de planterade skogarna inte hunnit bli tillräckligt gamla än för att duga som virke. Skogens åldersfördelning är helt skev. Vi har oproportionerligt mycket ungskogar, som beror på att man tidigare avverkat för mycket skog, synder som vi måste rätta till i dag.

Den tidigare statliga inblandningen som Karin Perers ojar sig över var ju helt dikterad av skogsnäringen, möjligtvis starkare av skogsbolagen till förfång för de mindre markägarna, men vad gör Mellanskog åt det i dag? De verkar ju gå storskogsbrukets och skogsindustrins ärenden.

Vi får höra att små skogsägare i bland känner sig överkörda av bland annat Mellanskog vid avverkningar. Vi har varit på hyggen med förtvivlade markägare, som överlämnat ansvaret till Mellanskog som sen skövlat och kört sönder deras marker och inte sparat det markägaren ville ha kvar.

Annons

Död ved, och andelen lövskog hör till ett litet antal parametrar med bra trend som tyvärr inte på ett avgörande sätt ändrar den katastrofala utvecklingen. 

Annons

Tror du verkligen Naturvårdsverket, Artdatabanken, Skogsstyrelsen och en överväldigande majoritet av klimatforskarna ljuger om tillståndet för den biologiska mångfalden i de svenska skogarna och om skogsbrukets inverkan på klimatet?

Som jag skrev i förra artikeln, så är inte Naturskyddsföreningen emot skogsbruk i sig, men det måste ske på ett annat sätt än det gör i dag.

Vi kan inte ha ett skogsbruk som förstör livsmiljöer för arter och som är negativt för klimatet. Dessutom är riktiga skogar bra för folkhälsan. Vi mår bra av att vistas i skogen. Det visar många forskningsstudier. Och då duger inte enahanda monokulturer!

Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Dalarna

Läs tidigare artiklar i debatten:

DEBATT: Mellanskog: Nej, skogsbruket hotar inte den svenska folksjälen – tvärtom

REPLIK: Naturskyddsföreningen: Dagens skogsbruk når inte miljömålet om levande skogar – och är därför ohållbart

REPLIK: Skogsbruket är inte perfekt – men mängden gammal skog ökar visst

REPLIK: Karin Perers inlägg handlar inte om verkligheten - men ett annat skogsbruk är möjligt

Annons

Annons

Till toppen av sidan