Annons

Annons

Annons

Annons

DEBATT: Nej, klimatåtgärderna bör inte genomföras i andra länder – tre skäl till att Sverige måste ta ansvar

"Ska vi ha en chans att klara klimatutmaningen behöver varje individ, organisation och nation ta sin del av ansvaret, utifrån sina förutsättningar och sin kapacitet" skriver Patric Engfeldt och Anton Grenholm, Naturskyddsföreningen i Falun. Foto: Fredrik Sandberg / TT.

Annons

Vi har med intresse tagit del av många kloka synpunkter och praktiska åtgärdsförslag inom klimat- och miljöområdet på debattsidan de senaste veckorna. Tack DT för att ni prioriterat dessa frågor!

Det bekymrar dock att flera, både partiföreträdare och privatpersoner, fortfarande för fram åsikten att klimatåtgärder i första hand bör genomföras i andra länder. Tanken är att största möjliga klimatnytta för pengarna kan åstadkommas i länder där man ännu inte kommit så långt i fråga om effektiv och fossilfri teknik. Men det finns goda skäl att genomföra kraftfulla klimatåtgärder även på hemmaplan och vi ser dessa skäl som de viktigaste: 

1. Klimatomställningen brådskar. Det handlar om årtionden, inte flera generationer, innan de svenska utsläppen behöver komma ner mot noll om vi ska ta vårt globala ansvar. Att i dag bara sikta in sig på de mest kostnadseffektiva åtgärderna, ofta i utvecklingsländer, skulle innebära att de mer komplicerade delarna av omställningen här hemma skjuts på framtiden. Då blir det ännu svårare och mer brådskande senare att ställa om beteenden, teknik och infrastruktur. Det enda realistiska alternativet, om vi ska lyckas, är att steg mot fossilfrihet tas fortlöpande inom alla samhällssektorer och utsläppsområden.

Annons

Annons

2. Ett andra skäl är att det behövs goda förutsättningar för innovativa företag. Precis som företrädare för Mistra Carbon Exit skriver (DT 11/7) kommer det att skapas en enorm världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster. Att kunna utveckla produkter för den marknaden kommer bli viktigt för vår konkurrenskraft. Men om klimatomställningen främst ska ske någon annanstans blir det inte lika lätt att få avsättning för innovativa produkter och tjänster på hemmaplan. Då blir det svårare för företag i uppstartsfas att ta tillvara sin innovationskraft och ta nästa steg i affärsutvecklingen.

3. Till detta kommer den moraliska dimensionen, som KD:s Lennart Sacrédeus lyfte i DT:s webbsända debatt från Almedalen (4/7). Hur stor del av det globala miljöutrymmet kan vi med gott samvete nyttja för egen del? Trots att Sverige ofta framställs som ett land där vi kommit långt för att få ner utsläppen kräver vår livsstil fortfarande i storleksordningen tio gånger större utsläpp av växthusgaser än det långsiktigt hållbara. En sådan livsstil är svår att motivera, även om den upprätthålls med energisnål teknik och små utsläpp på hemmaplan. 

Ska vi ha en chans att klara klimatutmaningen behöver varje individ, organisation och nation ta sin del av ansvaret, utifrån sina förutsättningar och sin kapacitet. Den rika delen av världen behöver då både hjälpa till att finansiera klimatåtgärder i låginkomstländer men också kraftfullt minska sina egna utsläpp.

Patric Engfeldt

Anton Grenholm

Naturskyddsföreningen i Falun

Annons

Annons

Till toppen av sidan