Annons

Annons

Annons

Annons

EU-valet i Dalarna 2019

Debatt
Debatt: ”Make EU lagom again” – ett Europa och Dalarna som tar hoten på allvar

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Inom det sociala området anser vi att EU ska ha ett begränsat inflytande. Just nu pågår ett S-stött arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning” skriver Birgitta Sacrédeus (KD). Foto: Pressbild KD/TT/Montage

Annons

Dalarna är en del av Europa  och med budskapet ”Make EU lagom again” (svengelska för ”Gör EU lagom igen”) går KD och jag som femtenamn på Kristdemokraternas lista till val på att EU ska ha mindre makt i förhållande till vårt lands egen riksdag och regioner/landsting. 

Det har att göra med att KD tycker att EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads- och välfärdspolitik. 

Samtidigt vill vi fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden och miljöpolitiken – och det för att EU ska höja sina klimatmål. 

Kristdemokraterna står alltså bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045. Sverige skall gå före och göra vad vi kan för att påverka EU, precis som EU måste påverka världen i stort. 

Annons

Annons

Inom det sociala området anser vi att EU ska ha ett begränsat inflytande. Just nu pågår ett S-stött arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. 

Det tycker vi i KD är dåligt. Det sköts bättre på nationell nivå. Däremot behöver vi exempelvis gemensamt reglera tillgången till socialförsäkringssystem för människor som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land. 

Till skillnad från L och nu även S, som börjar slira, går KD till val på att inte ge EU någon beskattningsrätt. EU skulle inte längre bli beroende av medlemsstaterna för sin budget, utan kunna ta ut egna skatter. Då bäddar man för ett Europas Förenta Stater. 

Dit vill vi inte. Dit ska vi inte. Då bäddar man för att förgöra det goda i Europa-tanken. 

Ändå är det förstås sant att ensam inte heller är stark. Sverige kan inte leva isolerat, utan behöver vänner att handla med samt arbeta för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i vår världsdel.

Att leva i Sverige och Europa ska vara tryggt och säkert. Det mesta ska vi besluta om på lokal, regional och nationell nivå, men några viktiga frågor behöver vi hantera gemensamt i EU.

Problem och hot finns – och måste tas på större allvar: islamistisk och annan terror, okontrollerad migration, människohandel, svart arbetskraft, internationell brottslighet, korruption, rysk expansion, miljö- och resursutsugning och handelskonflikter. 

Annons

Som kristdemokratisk kandidat till Europaparlamentet från Dalarna tror jag att vi svenskar kan lösa det här bättre tillsammans med andra i vår egen världsdel, än att vara ensamma. 

I den andan vill jag fortsätta – för den västerländska kristna civilisationen, det som bär upp vårt Europas djupaste värden.

Lever vi i demokrati, god grannsämja, fred och frihet blir livet lättare att leva. 

 

Birgitta Sacrédeus (KD)

Regionråd i Dalarna, med i EU:s regionkommitté

Nummer 5 på Kristdemokraternas lista i valet till Europaparlamentet 

Annons

Annons

Till toppen av sidan