Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Kommunen har ett ansvar att låta betessatsningen i Ludvika leva vidare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Frågan om lämpligaste organisation och finansiering är inte avgörande” skriver bland andra Åsa Wikberg, MP Ludvika om kommunens betessatsning. Foto: Torbjörn Granling/montage

Annons

Samtidigt som FN:s expertpanel för biologisk mångfald släppte sin alarmerande rapport om massutrotningen av jordens arter kunde vi i lokalpressen läsa att den politiska majoriteten vill lägga ner kommunens arbete med kommunala betesdjur redan till sommaren. Löftet om en utredning om alternativ för att låta satsningen leva vidare, som kommunalråden från S och M utlovade i höstas, tycks redan vara bortglömt. Uppenbarligen var löftet bara en dimridå för att tysta de kritiska rösterna. 

Frågan om biologisk mångfald berör oss alla, och vi tror att de allra flesta ser med oro på utvecklingen. Däremot tycks många ha svårt att förstå kopplingen mellan hur beslut idag kommer att påverka den biologiska mångfalden imorgon. Vi vill lyfta fram hagmarkerna på Räfsnäs som exempel. Vid en artinventering av hagarna på Räfnäs visade det sig att marken bar på en stor mångfald av arter, många av dem rödlistade (det vill säga hotade). Det är det långvariga betandet i området som har gett upphov till denna artrikedom, då betande djur, i synnerhet nöt, bidrar till särskilt goda livsvillkor för många arter. Om området inte längre betas kommer dessa förutsättningar att försvinna, och därmed försvinner en livsmiljö för dessa hotade arter. I förlängningen leder den här typen av beslut till att vi får svaga ekosystem som har svårt att stå emot påfrestningar. En nedläggning av betesverksamheten ger alltså en tydlig illustration av de mekanismer som steg för steg leder oss mot en katastrofal utarmning av naturen. 

Annons

Annons

Forskarna bakom FN-rapporten slår fast att vi alla har ett ansvar för den uppkomna situationen och att vi i våra olika roller måste göra allt som vi rimligen kan för att lindra effekterna av den kritiska trenden. Med betessatsningen har Ludvika kommun skapat en enastående möjlighet att sköta om vår natur, med en rad andra positiva effekter som följd. Marker hålls öppna, artrikedom säkras och utvecklas, man har fått ett högklassigt kött för kommunens äldre och barn, skolorna har kunnat besöka hagarna, integrationsfrämjande sysselsättning skapas, och inte minst har betesdjuren satt Ludvika på kartan som ett föredöme för andra. 

Frågan om lämpligaste organisation och finansiering är inte avgörande. Om det går att hitta andra former än drift direkt i kommunal regi så är det utmärkt. Men det är ett kommunalt ansvar att en sådan här möjlighet tas tillvara och utvecklas. Vi är också övertygade om att en majoritet av kommuninnevånarna tycker att naturvård är en del av kommunens kärnverksamhet. Om inte människans överlevnad kan ses som en kärnverksamhet är vi illa ute!

 

Åsa Wikberg

Gruppledare MP Ludvika

Anders Janols

Ängsbiolog Tuna-Hästberg

Monika Utter

Ordförande Naturskyddsföreningen Västerbergslagen

Annons

Annons

Till toppen av sidan