Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Nej, Lugnetkyrkan är inte rättslös

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Att ha lukrativa affärsavtal med offentliga aktörer ingår inte obetingat i religionsfriheten”. Foto: DT arkiv/montage

Annons

Som hbtq-person har jag med stigande förvåning följt medierapporteringen om Falu kommun och Lugnetkyrkans icke-accepterande syn på homosexualitet. Från början handlade frågan om alla människors lika värde och rättigheter men snart fick Lugnetkyrkans pastor Öyvind Tholvsen på känt högerkristet manér skickligt frågan att istället handla om församlingens påstådda utsatthet som kristen minoritet.

I egenskap av pastor och ledare för Lugnetkyrkan är Tholvsen en person i maktställning i samhället. Ändå väljer han att ta på sig offerkoftan och ropa att kommunen ”har gjort oss rättslösa” (DT den 29 aug). Det är djupt oklädsamt.

Att kommunen ifrågasätter lämpligheten i sina avtal med kyrkan mot bakgrund av församlingens icke-accepterande hållning gentemot homosexualitet betyder inte att Lugnetkyrkan inte får finnas, som Tholvsen antyder (P4 Dalarna den 12 aug). Religionsfriheten är inte hotad. Församlingens medlemmar och styrande har rätt att utöva och fritt uttrycka sin tro. I kyrkan, ute i samhället, och som vi har sett på sistone, i olika medier. Vi har bland annat fått veta att Lugnetkyrkans tolkning av bibeln inte medger äktenskap för samkönade par och att ”det är möjligt att avstå från sexualitet och ändå leva ett bra liv” (DT den 9 aug).

Annons

Annons

Öyvind Tholvsen vill också få oss att tro att Lugnetkyrkans rätt att finnas är synonym med att de får ha affärsavtal med kommunen. Så är det förstås inte. Att ha lukrativa affärsavtal med offentliga aktörer ingår inte obetingat i religionsfriheten.

Kommunen har ett ansvar gentemot sina skattebetalare att visa att man står upp för alla människors lika värde. Uttryck likt ”det är möjligt att avstå från sexualitet och ändå leva ett bra liv” apropå homosexualitet visar att Lugnetkyrkan inte till fullo ställer sig bakom allas lika värde. Det behövs inga lagbrott i form av diskriminering från kyrkans sida för att det ska vara tillåtet att markera mot en sådan hållning.

Det är förstås, som Tholvsen påpekar, mycket viktigt att inte diskriminera religiösa grupper. Det har heller inte hänt här. I stort sett har nämligen ingenting hänt. Kommunalråd Joakim Storck (C) har uppmanat kommunen till återhållsamhet vid direktupphandlingar (DT den 29 aug). Kommunstyrelsen har beslutat att låta det längre hyresavtalet med Lugnetkyrkan löpa till avtalstidens slut 2022 (P4 Dalarna den 28 aug). En uppmaning om återhållsamhet är ingen bindande regel. Och hyresavtalet löper på som förut. När kommunen ska ompröva avtalet får man förutsätta att det kommer ske inom ramen för gällande lagar, även förbudet mot diskriminering på grund av religion.

Annons

Så nej, Lugnetkyrkan är inte rättslös, som pastor Tholvsen larmar om. I brev till DT:s ledarsida (DT den 16 aug) hänvisar han till en regeringsutredning om religiösa samfund och statsbidrag. Utredningen handlar inte om kommuners affärsavtal men visar att religiösa samfund får utesluta homosexuella från ledande positioner och samtidigt ha rätt till statsbidrag. Det visar på en priviligierad position.

Den babyloniska skökan

Annons

Annons

Till toppen av sidan