Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Regeringens jordbrukspolitik missar målet – M vill ge bättre förutsättningar för svenska bönder

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren kritiserar regeringens jordbrukspolitik.

Bild: Arkivbild, Lovisa Ternby

Annons

Livsmedelsproduktionen i Sverige måste öka för att göra Sverige mindre sårbart. Det har Moderaterna påtalat länge. Och coronapandemin har bara gjort det mer uppenbart. En ökad livsmedelsproduktion förutsätter dock stärkt konkurrenskraft för svenska bönder. Tyvärr bedriver regeringen en politik som går i motsatt riktning.

Det är viktigt att jordbruket är miljövänligt och hållbart. Sverige har förmodligen världens mest hållbara jordbruk. Men regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, driver både i Sverige och i EU en politik som skulle försämra konkurrenskraften och minska den svenska produktionen.

Just nu handlar det om att man vill minska användning av växtskyddsmedel och växtnäring och att kraftigt öka arealen ekologisk odling genom nya strategier på EU-nivå. Detta kan vara viktiga åtgärder i vissa EU-länder där det finns ett reellt problem med en hög och ineffektiv användning av växtskyddsmedel och växtnäring – men inte i Sverige där insatsmedlen används med omsorg. Här skulle åtgärderna som Miljöpartiet driver till och med kunna motverka sitt syfte.

Annons

Annons

Faktum är att Sverige använder minst kemiska växtskyddsmedel i hela EU. Cypern och Malta, som ligger i topp, använder tio gånger så mycket. Dessa länder behöver minska sin användning. I Sverige skulle det istället få negativa konsekvenser för både hållbarhet och produktion. Till exempel skulle ett förbud eller kraftiga begränsningar i användningen av glyfosat – vilket riskerar att bli verklighet efter att det nuvarande tillståndet löper ut 2022 – leda till att livsmedelsproduktion blir både svårare och dyrare. Enligt Jordbruksverket skulle mängden producerad mat bli mindre och klimatpåverkan större på grund av bland annat mer bearbetning av jorden och ökad dieselförbrukning.

Även växtnäring används ansvarsfullt i Sverige genom aktiva insatser för att minska läckage och överanvändning. En balanserad användning leder dessutom till större skördar som binder betydligt mer koldioxid än vad som går åt vid tillverkning av växtnäringen.

Alice Bah Kuhnke är Miljöpartiets representant i EU.

Bild: TT

Vad gäller regeringens vilja att öka den ekologiska arealen visar forskning som SLU lutar sig mot att skördarna minskar med 30-50 procent när man odlar ekologiskt. En omställning från konventionellt jordbruk till ekologiskt innebär därmed att man får ut mindre livsmedel på samma odlingsmark. Den miljömässiga kostnaden för varje produkt blir högre och medför en ökad påfrestning på naturen. Om enskilda jordbrukare och konsumenter väljer ekologiskt är upp till dem – men det går inte att driva ekologiskt som norm samtidigt som vi ska producera mer mat och mätta fler munnar.

Annons

Överanvändningen av insatsmedel som växtnäring och växtskyddsmedel i EU måste bort. Svenska bönder ska dock inte behöva få sämre förutsättningar för att det finns problem i andra länder. Tvärtom vill Moderaterna ge svenska bönder bättre förutsättningar att producera mer mat. Det tjänar alla på – inte minst miljön och klimatet.

Så vad kommer regeringen göra för att öka Sveriges självförsörjning?

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson

Annons

Annons

Till toppen av sidan