Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Skogsbränder känner inga gränser – EU stärker sitt gemensamma civilskydd

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skogsbränder och andra katastrofer måste bekämpas gemensamt inom EU, skriver Erik Bergkvist (S).

Bild: Robbin Norgren

Annons

Sommarsverige bjuder för det mesta på fint väder. Men det fina vädret för tyvärr också med sig skogsbränder. Det torra vädret gör att skog och mark hotas och en brand är bland det värsta som kan drabba oss. Skogsbranden är en fara för människa, djur och hela samhället. Men när krisen drabbar oss så måste vi komma ihåg att vi inte står ensamma.

Vi alla minns de fasansfulla bränderna som härjade Sverige 2018. När vi stod mitt i krisen kom hjälpinsatser från EU. Genom EU:s civilskyddsmekanism mobiliserades brandmän till Sverige från hela Europa och flera länder skickade både flygplan och helikoptrar till stöd för brandbekämpningen.

EU:s hjälpinsats 2018 var bland de största som någonsin har gjorts på EU-nivå och man hade den enorma insatsen i baktanke när man året efter rustade upp en flotta med brandflyg. Under 2019 stärkte unionen upp alla sina delar av katastrofhantering för att bättre skydda EU-medborgarna från olika typer av kriser. Man uppgraderade EU:s civilskyddsmekanism genom att upprätta en ny europeisk reserv med ytterligare kapacitet genom rescEU som inkluderar brandbekämpningsplan, helikoptrar, medicinsk evakueringskapacitet och ett medicinskt team utbildat för att inrätta ett fältsjukhus. Genom den stärkta mekanismen kommer EU att vara bättre förberett på att svara på alla typer av nödsituationer och katastrofer framöver.

Annons

Annons

Nu står två brandbekämpningsplan stationerade på Skavsta flygplats redo att rycka ut och släcka bränder i Sverige och i andra EU-länder som ingår i den norra regionen. Flygplanen är en del av den gemensamma civilskyddsmekanismen rescEU och finansieras till 90 procent av EU-medel – ett bra exempel på hur vi jobbar förebyggande och gränsöverskridande för vi måste inte bara stoppa bränder, vi måste också arbeta förebyggande för att skydda skogen.

"Vi alla minns de fasansfulla bränderna som härjade Sverige 2018. När vi stod mitt i krisen kom hjälpinsatser från EU."

Bild: Åsa Eriksson

Varmt och torrt är idealiska förhållanden för skogsbränder som också blir allt vanligare i takt med klimatförändringarna. Frågan om klimatet är inget vi kan lösa på egen hand. För att klara de klimatmål om minskade utsläpp som vi har satt upp i Parisavtalet krävs samarbete länder emellan.

EU:s arbete för att minska klimatpåverkan är viktigt för att värna våra skogar och vi har som övergripande mål att bli klimatneutralt senast 2050. Unionen har ett gyllene tillfälle att utgöra ett föredöme globalt när det kommer till klimatomställningen.

Det är nödvändigt att vi gemensamt kartlägger Europas skogsbränder så att vi kan hitta lösningar och agera så snabbt som möjligt när branden väl slår till. Genom kartläggningen kan vi förutse, förebygga och stärka upp vårt gemensamma skydd för skogen. Varken vi européer eller övriga världen har råd att misslyckas med hanteringen av skogsbränder, speciellt inte i dessa pandemiska coronatider.

Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker

Annons

Annons

Till toppen av sidan