Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
Insändare: Vindkraft – klimatnytta och konkurrenskraft

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar till Bernt Stymer.

I en insändare i DT 2020-10-09, framför Bernt Stymer ett antal påståenden om vindkraftens klimatnytta som behöver bemötas.

Alla kraftslag ger utsläpp av CO2, så även vindkraft. Vindkraften genererar dock inga utsläpp under drifttiden. Den snabba teknikutvecklingen har gjort att dagens vindkraftverk byggs effektivt, har ett lågt CO2-avtryck och genererar mer el än tidigare. Det tar, i genomsnitt, 8 månader för ett vindkraftverk att tjäna in den CO2-belastning som uppkommer vid tillverkningen. Den totala energianvändningen vid tillverkning, transport, etablering, drift och rivning motsvarar knappt tre procent av vindkraftverkets elproduktion under dess livslängd.

Annons

Annons

Påståendet att el från vindkraft aldrig utnyttjas i Sverige är direkt felaktigt. Vindkraft är en del av den svenska elmixen och således en del av den el som vi konsumerar i landet. När vindkraften ersätter icke-förnybara kraftslag ökar vindkraftens andel av energimixen. Slutligen bidrar vindkraftsutbyggnaden till pressat elpris för elkonsumenten, och vindkraftparkerna, som nu byggs utan stöd, bidrar med arbetstillfällen och intäkter till lokalsamhället.

Vindkraften är att räkna med både idag och i framtiden - ett konkurrenskraftigt alternativ som bidrar till att minska utsläppen av CO2.

Charlotte Unger Larson vd, Svensk Vindenergi

Annons

Annons

Till toppen av sidan