Annons

Annons

Annons

Annons

Ny ICA-butik vid riksvägen

Debatt
DEBATT: Ica-flytten är ett exempel på varför Leksand behöver Miljöpartiet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"En flytt av Ica till Limsjöänget strider dessutom mot en av miljöpunkterna i kommunens Vision 2025", skriver de tre miljöpartisterna i Leksand.

Bild: Arkivbild, Klockar Mattias Nääs

Annons

Leksands kommun är ganska bra på att ta fram planer men är sämre på att utvärdera hur de fungerar och om de uppfylls. Sedan åtta år har Leksand haft en ambitiös miljöplan innehållande specifika mål för miljö, energi och klimat samt naturvård. Målen har formulerats både för kommunen som geografiskt område som för kommunens som organisation. Planerna är i sig inte finansierade men det anges att resultaten ska utvärderas årligen av politiken för att åtgärder ska kunna vidtas så målen kan uppfyllas.

Ingen sådan utvärdering har dokumenterats de senaste åren enligt de på kommunens hemsida tillgängliga dokument och enligt uppgift från kommunala tjänstemän.

Inte heller verkar beslut i kommunfullmäktige värderas mot planerna och målen. Några exempel: Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra en flytt av Ica till Limsjöänget vid Circle K-macken. En flytt av Ica riskerar bland annat att öka bilåkandet till mataffären och därmed strida mot miljöplanens mål om att luftkvaliteten ska förbättras i samband med detaljplanearbete.

Annons

Annons

En flytt av Ica till Limsjöänget strider dessutom mot en av miljöpunkterna i kommunens Vision 2025. Citat: ”I Leksands småskaliga stadskärna promenerar man omkring mellan butiker och restauranger”.

I den föreslagna detaljplanen för Åkerö brofäste saknas referenser till miljöplanen och energi- och klimatplanen, därmed går kommunen miste om möjligheter att påverka hur viktiga delar av planerna ska uppfyllas.

I miljöplanen anges att kommunen till 2017 ska ta fram riktlinjer för miljöanpassat byggande av bostäder på kommunalägd mark. Några sådan riktlinjer går inte att hitta på kommunens hemsida.

Trots vackra ord har politikerna i fullmäktige inte, på ett seriöst sätt, sett till att uppfylla de planer fullmäktige själva beslutat om. Nu har fullmäktige beslutat att miljöplanen ska uppdateras utan att någon utvärdering av resultaten från den gamla planen ingått i beslutsunderlagen och utan att i beslutet ge några specifika direktiv om vad man vill med den nya planen.

Det här är några exempel på hur politikerna som nu sitter i kommunfullmäktige inte tycks ta miljöfrågor på allvar. Detta kommer Miljöpartiet att kunna bidra med som ledamöter i kommunfullmäktige efter nästa val.

För oss som inser att vi behöver ett ekologiskt hållbart samhälle med biologisk mångfald för att även våra barn och barnbarn ska kunna leva ett drägligt liv behövs politiska beslut som alltid värderas mot långsiktigt hållbara aspekter, inte bara mot vad som bedöms mest ekonomiskt eller trendigt just nu.

Det handlar inte om att förhindra nödvändig och önskvärd samhällsbyggnad utan att se till att den verkligen blir långsiktigt hållbar utifrån vad som är rimligt och möjligt just nu.

Styrelsen i Miljöpartiet de gröna i Leksand

Göran Petri, ordförande

Lena Bröms Burman, kassör

Olle Berglund, sekreterare

Annons

Annons

Till toppen av sidan