Annons

Annons

Annons

Annons

Erik Westholm

ledare liberalDalarnas län

Erik Westholm
Svenskt skogsbruk under press

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Erik Westholm är Falubo och krönikör på ledarsidan, med lång erfarenhet av landsbygdsfrågor. Han har tidigare arbetat som forskare på Högskolan Dalarna.

Annons

Under de senaste åren har den svenska skogsnäringen satsat 150 miljoner kronor på en informationskampanj för att öka förståelsen för det alltmer intensiva skogsbruket. Det har varit ett massivt försvar för den svenska kalhyggesmodellen.

Idén om Skogens Gröna Guld genomtränger nu den svenska skogspolitiken; lagstiftningen, Skogsstyrelsens arbete, regionala skogsstrategier, politiska partier och skogsorganisationer. Här tonas miljöskyddet ned; inventeringar av skogens naturvärden har avbrutits och det svenska miljömålet om levande skogar ifrågasätts – för att vi ändå aldrig når upp till det. Stärkandet av äganderätten hör till den här bilden; vi skogsägare ska inte behöva skydda en enda liten blomma utan att få betalt av staten.

Annons

Men allt fler forskare ifrågasätter det skogsbruk som enligt många på sikt hotar hela skogsekosystemet. Den här sker samtidigt som EU kritiserar det svenska skogsbruket för att det inte är långsiktigt hållbart. EU gör nu en klassning (taxonomi) över hållbara investeringar. Här kan Sverige plötsligt hamna utanför som sämst i klassen. Det är ingen liten sak: taxonomin är en viktig del i EU:s enorma stödpaket (Green Deal) som omfattar 1000 miljarder euro och ska leda till både bättre ekonomi och biodiversitet.

Annons

När EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans säger att Sverige måste öka den biologiska mångfalden i skogarna går det kalla kårar genom det svenska skogssystemet.

En irriterad svensk reaktion är att EU inte respekterar den långa erfarenhet som finns i Sverige och att EU inte ska lägga sig i svenskt skogsbruk. Men internationella virkesmarknader skruvar också upp kraven. Hur ska svensk skogsnäring till exempel hantera IKEA:s nya skogsstrategi som bland annat säger att företaget i så hög utsträckning som möjligt kommer att kräva virke från skogsbruk som ger ökad biodiversitet?

En sak är säker; om vi på sikt ska kunna sälja svenska skogsprodukter måste vi ha ett skogsbruk där hållbarheten tål att granskas. Just nu kan svenskt skogsbruk inte försvara sig, varken mot marknadens ökande krav eller mot EU:s olika framväxande strategier. Vi har inte ens en trovärdig definition av vad ett hållbart skogsbruk är.

Annons

När svensk skogspolitik nu fokuserar på en växande bioekonomi borde det alltså vara högsta prioritet att ta itu med den stora bristen på kunskaper om hållbara brukningsmetoder. I vår släktskog försöker vi lära oss hur ett långsiktigt vettigt skogsbruk kan se ut; hur kan god ekonomi kombineras med andra värden? Vilka trädslagsblandningar fungerar, vilka skötselmetoder ger oss en levande skog på sikt, hur vi ska jobba med förebyggande brandskydd? Men det är extremt komplexa frågor och vi har väldigt lite kunskapsstöd i detta.

Systemet är skruvat mot kalhyggesmodellen. Om detta råder det ingen tvekan.

Erik Westholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan