Annons

Annons

Annons

Annons

Ludvika

Insändare
INSÄNDARE/Skillnader mellan olika yrkesgrupper hos Ludvika kommun

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bostadsbolaget Ludvikahem och fastighetsbolaget erbjuder inte ”80-90-100”.

Bild: Marie Bergström

Annons

Varför har inte alla kommunägda företag pensionsförmånen 80, 90, 100? 

Det vill säga att man får gå ned på 80 procents arbetstid, får 90 procent av lönen och 100 procent avsätts till pensionen. 

Hur motiverar Ludvika kommun skillnaden mellan olika yrkesgrupper?

Undrande

Ludvika kommun svarar:

Hej ”Undrande”

Ludvika kommun har liksom vart och ett av de kommunägda bolagen ett eget organisationsnummer. Koncernen består alltså av flera arbetsgivare med olika kollektiv- och övriga styrande avtal. De olika delarna i koncernen har också olika beslutandeorgan.

Annons

Annons

Bakgrunden för förmånen 80-90-100 är en förhandlingsframställan från fackförbund vars medlemmar arbetar hos Ludvika kommun. Under 2016 utreddes frågan och beslut om införande togs 2019 med implementering under 2020 för anställda i Ludvika kommun.

Det har inte kommit in några önskemål från bolagen om samhörighet i denna fråga.

Ludvika kommunkoncern vill vara en attraktiv arbetsgivare och vi tar gärna emot inspel som kan förbättra vårt fortsatta arbete.

Maria Skoglund, kommundirektör

Annons

Annons

Till toppen av sidan