Annons

Annons

Annons

Annons

Enskilda vägar i Leksand

Insändare
Leksands kommun borde informera bättre i vägfrågan

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Läste nyligen en intressant broschyr som sprids i byarna, som på ett informativt sätt beskriver kommunens vägfråga.

Alltsedan kommunens beslut 1972 att ta över det ekonomiska ansvaret för väghållningen till dagens vägskuld. 1972 års beslut har inte återtagits utan gäller fortfarande. Bygdepartiet och Vänstern har krävt att kommunen tar ansvar för detta beslut.

Annons

Kommunens vägskuld uppstod när väghållningen försämrades under tiden från 1973 då ansvaret började till dags dato, när skuldfrågan åter är aktuell.

Annons

Samma process uppstod 2008 då kommunen försökte ta sig ur väghållningsansvaret, men byarna protesterade och kommunen backade och fortsatte inneha ansvaret.

Det vore bra om kommunen på sin hemsida redovisar sakligt och objektivt vad som gäller, tycker signaturen Scotland Yard.

Bild: Stefan Nolervik, Knis Karin Björklöf, Arkivbild

Eftersom det sprids desinformation om att kommunen inte får investera i enskildas fastigheter (vilket man får enligt kommunallagen och rättspraxis om det har ett allmänt intresse), att kommunen inte övertagit ägaransvaret för vägarna (vilket inte alls har med väghållningsansvaret att göra, kommunen ansvarar för väghållningen av vägkroppen och marken under vägkroppen ägs av fastighetsägarna), så vore det bra om kommunen på sin hemsida redovisar sakligt och objektivt vad som gäller.

Vad vi kan se i dag finns ingen information om vägfrågan på kommunens hemsida, annat än med detektivarbete söka olika nämndprotokoll från 1973 och framåt. Det är för krångligt för oss vanliga ”bybor”.

Kolla på broschyren som sprids i byarna, den är lättläst och beskriver situationen på ett bra sätt!

Scotland Yard

Annons

Annons

Till toppen av sidan