Annons

Annons

Annons

Annons

Flickan som försvann

Insändare
Detta är en skandal

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Socialnämndens ordförande och vice ordförande i Ludvika vet tydligen inte att det är vanligt att som flickan gjort ta tillbaka sin anmälan inför sammanträdet där politikerna skulle ta beslut om hennes framtid”, skriver Margareta Andersson. (Faksimil ur NLT 30 oktober.)

Annons

Socialnämnden i Ludvika låter en flicka som blivit utsatt för psykiskt och fysiskt våld i hemmet och varit omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga , återvända hem till föräldrarna.

Detta sker i april 2020 trots tjänstemännens avrådan. I april 2021 får socialtjänsten in en orosanmälan att den minderåriga flickan tycks vara förd utomlands med misstanke om att hon blivit bortgift. Allt detta enligt en artikel i NLT den 30 oktober.

Annons

Annons

Socialnämnden är skyldig att ge stöd och hjälp till barn även utan samtycke av barnens vårdnadshavare. Socialnämnden har alltså en mycket central roll i kampen mot hedersrelaterat brott. Hur är detta möjligt?

Socialnämndens ordförande och vice ordförande i Ludvika vet tydligen inte att det är vanligt att som flickan gjort ta tillbaka sin anmälan inför sammanträdet där politikerna skulle ta beslut om hennes framtid.

Sedan den 1 juli 2020 kan socialnämnden utfärda utreseförbud när det föreligger risk för att barnet kan föras utomlands för barnäktenskap. Detta har tydligen inte skett.

De tycks också okunniga om att lagstiftningen gör det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Även äktenskap som barnet samtycker till omfattas av lagen. Straffet för barnäktenskapsbrott är fängelse i högst fyra år för den som bidrar till detta.

Har socialnämnden nu polisanmält att barnet förts utomlands så att föräldrarna kan återföra barnet till Sverige eller att de kan straffas för detta brott?

Detta är så sorgligt. Här uppfostras barn som kommer från andra länder enligt svensk lag som ger dem rättigheter och skydd mot våld. De är utsatta för ett korstryck från förlegade traditioner som föräldrarna har med sig och som kräver underkastelse under föräldrarnas idéer om ”heder”.

Sedan sviker socialnämnden dem så att de trots lagstiftning blir skyddslösa. Det är skamligt! Margareta Andersson

Ludvika

Annons

Annons

Till toppen av sidan