Annons

Annons

Annons

Annons

Flickan som försvann

Debatt
Alkazhami (S) och Frank (M): "Rykten drabbar politiker"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Torbjörn Granling

Annons

I dessa dagar florerar ett antal rykten om att en flicka har försvunnit och att det är politikerna i Individ och familjeomsorgen (IFO) i Ludvika som har orsakat detta försvinnande.

Ledarsidan i Nya Ludvika tidning samt politiker i Miljöpartiet och Vänsterpartiet har krävt samtliga, de som var med i IFOs beslut 22 april 2020, politikers avgång. Ingen av de politiker som har kommit med avgångskrav har varit intresserade av att få någon form av fakta i ärendet. De har enbart hoppat med i den populistiska anda som ledarskribenten framför.

Detta visar med all tydlighet på en enorm okunnighet kring de frågor som hanteras av IFO. Heder däremot till Liberalernas och Kristdemokraternas ledare i Ludvika som tidigt ville få information och diskutera IFOs beslut. Denna information har de också fått vid ett möte.

Annons

Annons

IFO-ärenden är omgärdade av en hård sekretesslagstiftning, men också en barnkonvention som ställer stora krav på att myndigheter och beslutsfattare tar hänsyn till barnens bästa. Det är uppenbart att de nämnda partiernas politiker inte är ett dyft intresserade av den aktuella lagstiftningen som finns inom området. Politikerna som sitter i IFO ska ta hänsyn till all fakta som finns i form av tjänstemännens utredning, men och inte minst viktigt, beakta de synpunkter som framkommer i form av muntlig bevisning från barn och dess ombud. Av barnkonventionen framgår att ju äldre ett barn är desto större betydelse har barnets synpunkter som framförs och att dessa synpunkter ska beaktas. I det här aktuella fallet har, med hänsyn till barnets ålder, beaktats de muntliga synpunkter som lämnats vid IFO-sammanträdet den 22 april 2020. Vid det aktuella beslutstillfället har det varit en stor samständighet kring att för barnets bästa har beslutet fattats på det sätt som framkommit i media.

Vi kan inte begära att en mindre kunnig ledarskribent ska vara intresserad av fakta i ärendet. Däremot hade det varit klädsamt om högröstade politiker hade varit mer intresserade av fakta än ryktesspridning.

Att flickan har försvunnit saknar enligt vår uppfattning grund. Det förtjänar att påpekas att den information som kommer fram vid ett möte i IFO med politiker och tjänstemän inte ska florera utanför det slutna rummet.

Att rykten drabbar enskilda politiker är djupt olyckligt.

Annons

Håkan Frank (M), ordförande och Mohammed Alkazhami (S), vice ordförande i Social- och Utbildningsnämnden i Ludvika kommun

Läs tidningens artiklar om ärendet här.

Annons

Svar direkt från Fredrika Hillervik, chefredaktör Nya Ludvika tidning:

Vi välkomnar en diskussion om vår journalistik och strävar efter att vara transparenta. Publiceringen om flickan som befaras ha blivit bortgift utomlands har föranletts av flera veckors journalistiskt arbete med noggranna övervägningar. Artiklarna bygger på kommunens egna handlingar och samtal med personer med insyn.

Nu skriver ordförande i social- och utbildningsnämnden Håkan Frank (M) och vice ordförande Mohammed Alkazhami (S) att uppgifterna om att en flicka försvunnit enligt deras uppfattning saknar grund. 

Jag håller inte med.

I kommunens interna utredning om ärendet (från 20 april i år) skriver utredaren: ”(…) ett barn som tidigare varit aktuellt inom socialtjänsten befinner sig utomlands och det finns misstankar om att barnet blivit bortgift”.

Utredaren skriver vidare:

"Försök har gjorts att komma i kontakt med barnet men har förhindrats av föräldrarna och huruvida barnet är bortgift går inte att bekräfta".

Håkan Frank har också själv sagt i en bandad intervju med tidningens reporter: ”Sen är det jättesvårt att säga att vi gjorde en felaktig bedömning för vi vet ju inte vad som egentligen har hänt.”

Annons

Vad gäller våra ledarskribenter jobbar de ofta utifrån uppgifter vi tagit fram i vår journalistik - och med god insikt i densamma. Jag är helt trygg i att nämnd ledarskribents åsikter vilar på just en sådan grund i detta fall - och inte på okunnighet.

NLT kommer att fortsätta följa det här fallet. Om det framkommer ny information som är relevant för våra läsare kommer vi givetvis att rapportera om det.

Bild: Lars Dafgård

Annons

Annons

Till toppen av sidan