Annons

Annons

Annons

Annons

Flickan som försvann

Insändare
Fallet med den försvunna flickan måste polisanmälas

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Den första juli 2020 infördes en lag om utreseförbud och mot barnäktenskapsbrott. Med den nya lagen blir det möjligt att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Bland annat infördes ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Det är straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.

Annons

Socialnämnden är skyldig till att ge stöd och hjälp till barnet även utan samtycke av barnets vårdnadshavare Det är socialnämnden som ansöker om utreseförbud hos förvaltningsrätten. Men socialnämnden kan också själv besluta om tillfälligt utreseförbud. Socialnämnden har alltså en mycket central roll i kampen mot denna typ av hedersrelaterat brott.

Annons

Därutöver infördes ett nytt brott i brottsbalken - barnäktenskapsbrott , vilket gör det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Även äktenskap som barnet samtycker till omfattas av lagen.

Den nya straffbestämmelsen om barnäktenskapsbrott infördes också i juli 2020. Man straffbelägger även den som tillåter ett barn att ingå ett äktenskap. Straffet för barnäktenskapsbrott är fängelse i högst fyra år för den som bidrar till detta.

Enligt en artikel i Nya Ludvika Tidning av den 30:e oktober 2021 framgår att Individutskottet till Socialnämnden i april 2020 låter en flicka som varit utsatt för hedersrelaterat våld i hemmet, mot tjänstemännens förslag, återvända hem till sina föräldrar. Ett år senare i början av 2021 får socialtjänsten in en orosanmälan där det framkommer att den minderåriga flickan befinner sig utomlands och att det finns misstankar mot att hon blivit bortgift.

Annons

Om flickan lämnat landet för att ingå äktenskap utomlands riskerar föräldrarna upp till fyra års fängelse. Detta måste alltså polisanmälas så att vi får veta vad som skett med flickan.

Annons

Källa: Socialstyrelsens meddelandeblad till socialnämnder och motsvarande juni 2020 om Utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet.

Margareta Andersson, Ludvika

Annons

Annons

Till toppen av sidan