Annons

Annons

Annons

Annons

Enskilda vägar i Leksand

Insändare
Dags att pausa vägförrättningarna Leksand

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Är det inte läge att ta en "Time out" och pausa lantmäteriförrättningarna? Det frågar sig signaturen ”Hut brukar gå hem.”

Bild: Knis Karin Björklöf

Annons

Kommunen tog 2016 beslutet att beställa anläggningsförrättningar hos Lantmäteriet avseende de enskilda vägarna i kommunen.

En grov uppskattning visar att dessa förrättningar kommer att kosta 30 - 35 miljoner kr och avses att betalas av byarna.

Kommunen har stöd för detta enligt anläggningslagen, men den stora frågan är om resultatet blir rättvist för byarna?

Annons

Personer med god inblick i förrättningsarbetet anger att sista etappen kommer att ske tidigast våren 2023, förutsatt att inga överklaganden sker.

Annons

I så fall blir processen ytterligare fördröjd. Om man betraktar vad som hänt och kommer att ske under tiden mellan 2016 och 2023, så sätts först kommunallagens likställighetsprincip ur spel, eftersom alla byar inte behandlas lika och ej heller har samma förutsättningar att handha de komplexa frågor som ingår i vägfrågan.

Hade kommunen finansierat förrättningarna och genom förhandlingar samarbetat med byarna hade alla fått samma möjligheter.

Är det inte läge att ta en "Time out" och pausa lantmäteriförrättningarna? Ta tillvara alla erfarenheter som hittills framkommit och hjälpa, istället för att stjälpa!

Det är som någon sade, för varje sten som lyfts upp, bubblar det ständigt upp nya överraskningar i vägfrågan. Det är 48 år sedan kommunen tog på sig väghållningsarbetet och vi är nu inne i en 7 årig period av förrättningar, så nog är det läge att ta paus och betrakta.

Hut brukar gå hem

Annons

Annons

Till toppen av sidan