Annons

Annons

Annons

Annons

Flickan som försvann

Debatt
Lars Handegard (V): Hur är det ställt med grundlagskollen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lars Handegard(V).

Bild: Torbjörn Granling

Annons

I en debattartikel i NLT den 8/11 försöker Social- och utbildningsnämndens ordföranden Håkan Frank (M) och vice ordföranden Mohammed Alkhazami (S) förklara sitt agerande i ärendet med den flicka som befaras befinna sig utomlands och där misstanke finns om att hon blivit bortgift.

Annons

Man förklarar sitt beslut om att köra över utredande tjänstepersoner och upphäva LVU-beslutet med att man vägt in barnperspektivet i sitt beslut. Tror Frank och Alkhazami på allvar att de välutbildade socialsekreterare som utrett ärendet och kommit fram till att fortsatt LVU var nödvändigt, inte har beaktat vad som är bäst för flickan, när man ansåg ett fortsatt omhändertagande som nödvändigt?

Annons

Det är pinsamt att se hur man likt en igelkott vänder taggarna utåt och hamnar i en märklig försvarsställning istället för att med tydlighet agera för att ta reda på vad som faktiskt har hänt med flickan. Det borde vara en självklarhet att överlämna ärendet till polisen som är den myndighet som har resurser och möjligheter att faktiskt ta reda på vad som har hänt, och om något brott har begåtts. Att göra en anmälan och därefter kommunicera till kommuninnevånarna att en sådan har gjorts står inte i strid med några sekretessbestämmelser och vore det enda rimliga.

Istället för egna gubbgissningar om att det inte ligger något bakom de misstankar som inkommit till socialtjänsten kan en förundersökning ge svar på vad som faktiskt har skett. Det vore att ta flickans rättigheter på allvar. I slutet av sitt märkliga debattinlägg skriver man att den här typen av information inte får lämna det slutna rummet där utskottet fattar sitt beslut. En illa maskerad signal till kommunens personal i skola och socialtjänst om att man i fortsättningen ska hålla käften om man misstänker oegentligheter.

Annons

På samma tema har det moderata kommunalrådet HåGe Persson också varit ute och kritiserat NLT i samma ärende, där han kritiserade att tidningen håller sig med anonyma källor.

Det är tyvärr uppenbart att delar av den politiska kommunledningen inte sover med grundlagen under huvudkudden, men rätten att påtala missförhållanden och källskydd vid kontakt med media är en grundlagsskyddad rättighet som kommunala småpåvar tack och lov inte kan göra något åt.

Lars Handegard, Oppositionsråd, Vänsterpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan