Annons

Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Äntligen ska valfriheten öka inom äldreomsorgen i Borlänge

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I mars 2022 kommer Borlänge kommun att ta ett principbeslut om att införa valfrihet inom hemtjänsten i Borlänge.

Bild: Robert Eriksson

Annons

Ledarredaktionen på Borlänge Tidning behöver inte oroa sig. Vårt arbete för ett mer liberalt Borlänge kommer nu att ge resultat. Och de äldres valfrihet när det gäller hemtjänsten kommer att omfatta både omvårdnads- och servicetjänster.

I mars 2022 kommer kommunfullmäktige att ta ett principbeslut om att införa valfrihet inom hemtjänsten i Borlänge. Så blir det, enligt beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen 21 december. Planen är att kommunens hemtjänst ska finnas i hela kommunen men att ett antal privata aktörer också upphandlas, motsvarande 30 procent av hemtjänsten.

Annons

Att borlängebornas möjligheter till egna val inom äldreomsorgen ska öka är en hjärtefråga för Centerpartiet. Det är också ett av majoritetens löften i den samarbetsplattform som partierna antog efter valet 2018. Efter en lång utredningsperiod, som blev extra lång till följd av arbetsbelastningen under pandemin, startar nu förberedelserna för valfrihetsreformer i Borlänge.

Annons

Vi tror att borlängeborna kommer att uppleva möjligheten att välja som en kvalitetshöjning.

När vi ger människor möjlighet att välja ökar chansen att äldre får den service och omsorg som passar just dem. Flera aktörer gör också att vi kan jämföra arbetssätt, kvalitet och uppnådda resultat mellan privata och kommunala verksamheter. Det stimulerar till förbättringar. Vi tror att fler aktörer kan göra att organiseringen av hemtjänsten förändras och att de som har hemtjänst behöver träffa färre personer i sitt hem. Idag träffar en person med hemtjänst i genomsnitt 15 personer som jobbar i hemtjänsten under två veckor. Det innebär att många äldre med stora omsorgsbehov träffar betydligt fler.

Vi tror också att det är bra för personalen att det kommer att finnas flera arbetsgivare att välja mellan. Då kommer troligen fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen och vi kommer att kunna se nya arbetssätt som kan stimulera medarbetarnas engagemang. Med nya arbetssätt kan vi göra jämförelser mellan verksamheterna och förhoppningsvis minska de höga sjukskrivningstal vi ser idag.

Annons

Borlängeborna vill se förbättringar av äldreomsorgen. Det visar SCB:s medborgarundersökning, som senast genomfördes hösten 2020. Undersökningen visar att äldreomsorgen är den kommunala verksamhet som invånarna är minst nöjda med.

Annons

I vår kommun finns många engagerade och kunniga medarbetare som gör ett väldigt fint jobb inom både hemtjänst och särskilda boenden. Men personalen måste få bättre förutsättningar, det kan handla om fler med undersköterskeutbildning, om bemanningen och nya sätt att arbeta. Vi tror att borlängeborna kommer att uppleva möjligheten att välja som en kvalitetshöjning.

Karin Örjes, kommunalråd, centerpartiet Linda Zetterström, Monika Selahn, Ulf Rydén, centerledamöter i omsorgsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan