Annons

Annons

Annons

Annons

Malung-Sälen

Debatt
Hur ska vi samverka kring barn och ungas hälsa, Region Dalarna?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"I dag vet vi alla att habiliteringen har svårt att fullt ut sköta sitt uppdrag och på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) ser det för tillfället rent katastrofalt ut när personalen är öppet kritisk och även har sagt upp sig." Det skriver Sofia Söderström (S) och Jörgen Norén (S).

Bild: Moa Dahlin

Annons

På Malung-Sälens fullmäktige senast beslutade vi om en återremiss av den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa.

När denna överenskommelse var ute på remiss såg verkligheten på regionen annorlunda ut. I dag vet vi alla att habiliteringen har svårt att fullt ut sköta sitt uppdrag och på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) ser det för tillfället rent katastrofalt ut när personalen är öppet kritisk och även har sagt upp sig.

Annons

Annons

Bland annat deltar inte regionen på de konsultationsmöten med kommunen som överenskommits.

Bland annat deltar inte regionen på de konsultationsmöten med kommunen som överenskommits.

Då syften med denna överenskommelse är att klargöra huvudmännens speciella ansvarsområden med utgångspunkt av jämställdhet och jämlikhet samt god och nära vård, ställer vi oss tveksamma till om detta kan ske. Det står i överenskommelsen att parterna tillsammans ska skapa en helhetslösning för den enskilde utifrån dennes behov. Frågan är om detta kan ske i denna del av regionen?

Vi är otroligt oroliga för att skolan i sitt tvärprofessionella team får mer ansvar än den hälsofrämjande, förebyggande och de enklare sjukvårdsinsatser som det står att ska utföras i skollagen. Det är av stor vikt att inte regionen skjuter över mer behandlande och utredande insatser på kommunens elevhälsa.

Sofia Söderström (S) och Jörgen Norén (S).

Bild: Rolf Larsson, Arkivbild

Det är självklart av stor vikt att vi får en bra överenskommelse, men då måste det utredas mer, när vi redan från början vet att den ena parten inte kan leverera enligt uppgörelsen.

Sofia Söderström (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Jörgen Norén (S), oppositionspolitiker Region Dalarna

Annons

Annons

Till toppen av sidan