Annons

Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Replik: Folkliberalerna står för en politik där alla räknas och bidrar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

FOTO: Janerik Henriksson. Faksimiler från Borlänge Tidning 3 och 5 januari 2022.

Replik på Jens Runnbergs Ledare i Borlänge Tidning 220104

Jens Runnberg skriver i sin krönika att Det blir svårt att samla väljare bakom kravet på ökad invandring. Vidare ser han det ”som uteslutet att Folkliberalerna kommer in” (anm. i Riksdagen). I övrigt nämner Runnberg en vilsen grupp väljare som skulle utgöra målgruppen för Folkliberalernas politik samt att Folkliberalerna skulle placeras in än till höger, än till vänster eller i mitten av svensk politik.

Annons

Annons

Sanningen är att Folkliberalerna står för en politik som syftar till att göra Sverige till ett bättre land, där alla räknas och bidrar till samhällets utveckling. Vi finns inte till höger, eller vänster. Ej heller i mitten kommer man att finna oss. Vi finns här och vi finns där, vår politik adresserar alla människor.

Folkliberalerna är ett nytt, modernt och verklighetstillvänt politiskt initiativ. Vi skiljer oss från de etablerade partierna därför att vi ser helheten där de ser ur sina sammanhang lösryckta delar, vi ser investeringar där de ser kostnader och vi ser möjligheter där de ser belastning och problem. Vi har som princip att vi aldrig kompromissar med våra värderingar som utgår ifrån alla människors lika värde och rättigheter, det spelar ingen roll hur sakfrågan lyder om det skulle innebära att sälja ut våra grundläggande värderingar för att få igenom den. Det gör vi aldrig.

Det bor människor med rötter i över 180 olika länder inom våra gränser. Vårt mångkulturella Sverige ser vi som en självklarhet och något som ska bejakas.

Vad gäller migrationspolitiken så behöver vi inte träta om våra respektive tyckanden. Frågar vi svensken är saken tydlig: SOM-institutets senaste mätning (1) visar att 16% vill se mer invandring medan 25% tycker att dagens nivåer är lagom. Vi känner en tillförsikt med dessa 41% av väljarna på vår sida.

Vi Folkliberaler står för en långsiktigt hållbar, positiv integrationspolitik som tar vara på de människor som har invandrat och kommer att invandra till Sverige. De ska välkomnas, inkluderas och ges möjligheter att bidra i sitt nya hem – med i huvudsak samma rättigheter och skyldigheter som den som är född här. Att satsa på att integrera dessa människor är en investering i framtiden. Invandrare gör dagligen stora insatser i vårt samhälle, inom offentlig och privat sektor, skola, kultur, forskning och annan verksamhet. De är en resurs, inte en belastning!

Annons

Annons

Det bor människor med rötter i över 180 olika länder inom våra gränser. Vårt mångkulturella Sverige ser vi som en självklarhet och något som ska bejakas.

Folkliberalerna säger: Ja till integration. Nej till krav på assimilation. Därför är det självklart för oss att motverka Sverigedemokraterna i deras krav på s.k. återvandring, som i själva verket handlar om etnisk rensning, om än i förtäckt form.

För det behövs ett starkt socialliberalt parti, som kan föra samman det öppna samhällets vänner från båda sidor av den gamla blockgränsen.

En sak har ändå Runnberg rätt i: Folkliberalerna är inte allmänborgerliga. I en tid när den verkliga politiska striden står mellan det stängda samhället och det öppna, kan inte polarisering mellan höger och vänster vara svaret. I stället måste den politiska makten vara förankrad i värnandet av den liberala demokratins öppenhet och tolerans.

För det behövs ett starkt socialliberalt parti, som kan föra samman det öppna samhällets vänner från båda sidor av den gamla blockgränsen.

Därför behövs Folkliberalerna, som värnar de liberala värderingar som utgår från varje enskild människas okränkbara värde och förvaltar en socialliberal syn på invandring, kultur och demokrati.

Folkliberalerna. Stefan Jakab, ordförande, Johanna Nilsson, ledamot, Alexandra Grönvall, ledamot

Fotnot: 1 SOM-rapport nr 2021:26 Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2020.

SVAR DIREKT: Den 3 januari motiverade Johanna Nilsson grundandet av Folkliberalerna (FL) med att L hakat på SD:s syn. Den stora skillnaden mellan L och FL är FL:s mer generösa migrationspolitik. L skulle naturligtvis aldrig förorda etnisk rensning, ens i förtäckta ordalag. Nu förklarar FL:s ledning att man räknar väljare som tycker att dagens mer restriktiva migrationspolitik är bra som väljare som är "på vår sida". I själva verket är det blott 16 procent av väljarna som håller med FL om att en "bygga-murar-agenda" råder. Det är väljare som känner sig hemma i V, MP och en liten vänsterfalang i S. Att locka dessa till FL om FL inte går att beskriva på en höger-vänsterskala förefaller uteslutet. Att beskriva kostnader som "investeringar" är klassisk S-retorik.

Jens Runnberg

Politisk redaktör

Borlänge Tidning

Annons

Annons

Till toppen av sidan