Annons

Annons

Annons

analysVåra klimatval

När bubblan spricker tar naturlagarna över

När balansen i jordens ekosystem rubbas kan det vara värt att komma ihåg att mänskligheten inte kan undkomma naturlagarna, skriver falubon Stig Johansson.

Det här är en analys.

Alla levande organismer är underordnade naturlagarna. Storleken på en population är beroende av den omgivande miljöns bärkraft och av artens fortplantningsförmåga. Dessa lagar gäller populationer av alla levande organismer. De gäller bakterier, talgoxar och även människa.

När bärförmågan är god, ökar populationen i storlek och när bärkraften minskar, så minskar populationen i storlek. Så enkelt är det! Storleken av den mänskliga populationen har tagit ett jätteskutt det senaste århundradet, beroende på att vår bärkraft ökat dramatiskt genom att vi bland annat, lärt oss att använda fossila bränslen.

Vi människor har många värderingar som vi sätter väldigt högt. Vi har demokrati, vi har religionsfrihet och vi har mänskliga rättigheter med mera, men resten av naturens alla organismer, bryr sig inte om våra värderingar. Vi lever som i en bubbla. Vi lever som om naturens lagar inte skulle gälla oss människor. När bärkraften minskar och blir negativ, är det bara de individer som är bästa anpassade till den givna miljön, som överlever. Resten försvinner på olika sätt.

Annons

Annons

Många länder och regioner har redan nu en minskande befolkning. Det finns flera exempel på mänskliga samhällen som helt rasat ihop och där naturens lagar tagit över.

Bärkraften för ett mänskligt samhälle kan delas in i tre områden, ekologi, ekonomi och sociala faktorer. De är sammanlänkade och kraftigt beroende av varandra.

Balansen i jordens naturliga ekosystem påverkas i en allt snabbare takt genom förbränningen av fossila bränslen. Det gör att jordens medeltemperatur stiger för varje år. Några av följderna av detta är, enorma bränder som ödelägger stora områden. Polarisar som smälter så att haven stiger och stora områden översvämmas. Allt kraftigare orkaner sveper bort bebyggelse i utsatta lägen. Den biologiska mångfalden minskar då skogarna huggs ner. Stora områden blir obeboeliga. Bärkraften för den mänskliga populationen i det drabbade området, har blivit negativ.

Kapitalismen är det ekonomiska system som effektivt varit med att bygga upp det välstånd som vi har i dag. Tyvärr har systemet ett inbyggt fel. Systemet kräver nämligen ständig tillväxt. Jordens bärkraft klarar inte av detta i längden. Vi tar helt enkelt ut mer naturresurser från ekosystemet, än vad som förnyas. Bärkraften har blivit negativ.

Människans biologiska och sociala förutsättningar, finns i vårt DNA. Arvsmassan är som hårdvaran i en dator. Den sätter gränser för våra liv. Man kan till exempel inte köra ett avancerat bildbehandlingsprogram i en dator från 1900-talet. En människa klarar inte av, att strida mot stora rovdjur. Vi har varken vassa klor, tänder eller snabba muskler. Vi skulle vara ett lätt byte för stora rovdjur, om vi inte hade en hjärna som ger oss hjälpmedel av olika slag. Vi kan tillverka vapen och vi kan samarbeta med andra.

Annons

Annons

Talgoxarna frodas när tillgången på frön är god. Foto: Stig Johansson

På väldigt kort tid har vi fått ett helt nytt, digitalt samhälle. Det ställer helt nya krav på oss, men vi har fortfarande en ”hårdvara”, som utvecklades för ett liv, då vi var flockdjur på savannen. Då var flockstorleken som högst något hundratal individer. I dag fungerar hela jordens befolkning som en enda stor flock, men tyvärr är inte vår ”hårdvara” anpassad till detta förhållande.

Alla individer passar inte in i det här digitala, globala samhälle som vi har i dag. Allt fler mår dåligt. Många har blivit offer för en ny typ av pandemi, nämligen Trumpismen. Där är det tro, som styr åsikterna, inte vetenskapliga fakta. Det är vår nya religion. Profeten Donald och hans lärjungar kan påstå precis vad som helst och de troende följer slaviskt efter.

Både i USA och i Sverige finns det Trumpister, som kallar vetenskapliga fakta för ”fake news”. Man tror att Trump vann valet. Man vägrar att vaccinera sig mot covid-19, därför att: ”Det finns inte något virus”. ”Vaccinet är farligare än coronan”. Det finns konspirationsteorier av alla möjliga slag. Sådana åsikter sprider sig som en pandemi och bidrar till att bärkraften för den drabbade populationen av människor minskar.

När den totala bärkraften blir negativ, spricker civilisationsbubblan som vi lever i. Då kommer samma lagar att gälla för människorna som för talgoxarna vid mitt fågelbord. De lever ett bra liv hela vintern, så länge jag håller uppe deras bärförmåga genom att mata dem med solrosfrön. Om jag skulle dra in detta bistånd, skulle de svagaste i populationen frysa ihjäl när det blir riktigt kallt. Bara några få starka individer skulle kanske överleva, för att föra släktet vidare.

Annons

Annons

Samma naturlagar gäller även för oss människor. Vi kan redan nu se samhällen, länder och landsdelar ute i världen, som inte längre fungerar. Civilisationsbubblan har spruckit, därför att bärförmågan har blivit negativ. Evolutionens lagar tar över och då är det bara de individer som är bäst anpassade till den uppkomna miljön, som överlever.

Slumpen är också en viktig faktor. Även de bäst anpassade kan gå under vid till exempel krig eller coronapandemier.

Emellertid, är det vår aktuella kultur, som kännetecknas av ohejdad kapitalism och onödig konsumtion, som kommer att gå under. Arten människa kommer nog att överleva och skapa nya kulturer. Vi kan ju redan nu börja skapa det nya postkapitalistiska samhället som bygger på en hållbar livsstil. Där samarbetar människorna och delar på resurserna solidariskt.

Stig Johansson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan