Annons

Annons

Annons

Annons

Enskilda vägar i Leksand

Debatt
Vägfrågan i Leksand skapar oro och stor olust i byarna

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Kommunen kallar nyordningen frivillig. Men bildas ingen GA i en by och skrivs inget avtal så hotar kommunen att där sluta med snöplogning, halkbekämpning med mera", skriver Nils Gunnar Storerkers.

Bild: Jessica Ivarsson

Annons

Leksands kommun är stolt över sina aktiva och levande byar. Det framhålls i Vision 2025 som poängterar att ”Det är lätt att leva i Leksand” samt att ett modernt samhälle präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke.

Allt fler i kommunens över 90 byar ifrågasätter de här fina orden mot bakgrund av kommunens agerande i byvägfrågan som skapar stor oro och olust.

Det är den politiska majoritetens (C, M, S, KD, FP) beslut och uppdrag till Lantmäteriet (LM) att ordna GA-anläggningar (vägsamfälligheter) i byarna som upplevs olustig. En kommunal central väghållningsorganisation, som i stort fungerat bra sedan 1973, ska splittras på ett otal byar. Många tycker det är helt emot sunt förnuft när samordning brukar vara ledord både i fråga om ekonomi, styrning och funktion.

Annons

I Leksand gör kommunen alltså tvärt om, bara för att slippa höja skatten.

Annons

1973 beslöt kommunfullmäktige på grund av rättviseskäl att överta ansvaret för de enskilda vägar som tidigare ombesörjts av byarna själva. Nu vill kommunen inte längre helt leva upp till det beslutet och införa en ny ordning. GA-styrelser, som knappt någon vill vara med i, måste tillsättas. De ska med kommunen skriva avtal om den för dem fortsätta skötseln av sina byars vägar. I avtalet ska GA:rna åta sig allt underhållsansvar.

Kommunen kallar nyordningen frivillig. Men bildas ingen GA i en by och skrivs inget avtal så hotar kommunen att där sluta med snöplogning, halkbekämpning med mera.

I centralorten Leksands Noret behöver de boende inte alls bry sig! Där betalas alla vägkostnader via skatten.

I centralorten Leksands Noret behöver de boende inte alls bry sig! Där betalas alla vägkostnader via skatten. I byarna däremot, där enligt Lantmäteriet (LM) 30 000 fastigheter berörs och där cirka 80 procent av kommunens invånare bor, kommer varje fastighetsägare få betala 3 000–5 000 kronor för LM:s arbete. I någon by har det till och med blivit 10 000 kronor.

Totalt kan LM:s arbete, uppskattat på priser som de angett, komma att kosta byarnas fastighetsägare 90–150 miljoner för 200–400 GA-samfälligheter som ingen vill ha. Någon kostnadskalkyl för det arbete som kommunen beställt av LM har kommunen inte presenterat! Är kommunens uppdrag att ordna jobb åt Lantmäteriet?

Annons

Annons

2009 gjorde en byarbetsgrupp en gallup där ett stort antal byar fick välja ett av tre av kommunens alternativ till fortsatt väghållningsansvar. 43 av 54 röstade för fortsatt kommunal sådan till alla och via skatten samt att mer pengar måste tillföras. Fyra skäl vägde tungt: Bemanningen (nästan omöjligt få folk till många nya styrelser). Effektiviteten (central aktör effektivast). Ekonomin (föreningar kan inte dra av momsen). Rättviseaspekten (alla är med och betalar).

Undersökningen fick inget gehör av kommunen, nu kämpar många byar vidare. I Insjön säger i dag över 700 fastighetsägare nej tack till Leksands kommuns planer!

Nils Gunnar Storerkers

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Till toppen av sidan