Annons

Annons

Annons

Annons

Ludvika

Debatt
Vänsterpartiet: ”Avbryt stängningen av förskolan i Håksberg”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Torbjörn Granling

Annons

Av ideologiska skäl har moderaterna i Ludvika drivit igenom ett ogenomtänkt förslag om att stänga den kommunala förskolan i Håksberg. Anledningen är för att möjliggöra för den privata skolkoncernen Olympica att etablera en privat förskola. Detta är inget annat än ett illa maskerat försök att kringgå förbudet att ge bort kommunal verksamhet till privata företag. Det är dock uppenbart att man saknar varje form av plan på hur denna tvångsprivatisering ska kunna genomföras utan att skapa oro bland barn, personal och föräldrar. Undertecknad har överklagat kommunens beslut. Skälen till detta är flera.

Dels menar jag att beslut som i praktiken innebär att man ger bort fungerande kommunal verksamhet till privata företag är en viktig principiell fråga som ska beslutas i fullmäktige. Men överklagan beror också på det minst sagt bristfälliga beslutsunderlag som låg till grund för nämndens beslut. Där finns ingen plan på hur en tvångsprivatisering ska kunna genomföras utan att riskera splittrade barngrupper och trots att barnkonventionen idag är lag i Sverige har man helt struntat i att ha någon dialog med berörda barn, pedagoger och föräldrar innan beslutet fattades. Det är uppenbart att det enbart handlar om ideologi och att till varje pris privatisera kommunal verksamhet.

Annons

Annons

Det är dock viktigt att påpeka att den minst sagt kaosartade situationen i Håksberg hade varit exakt den samma oavsett om beslutet hade överklagats eller inte. En förutsättning för att moderaternas plan ska fungera är att den kommunala förskolan stängs och då måste man även om det kan vara för en kort tid, flytta personal och barn till andra förskolor. Hur det ska kunna ske med den stora platsbrist vi har i Ludvika är oklart, och hur man ska kunna garantera berörda barn förtur till eventuell ny privat förskola i Håksberg är ockås oklart.

Det enda rimliga är att man avbryter stängningen av den kommunala förskolan i Håksberg. Beslutet har inte vunnit laga kraft och de platser som krävs i Marnäs för att möjliggöra denna privatisering finns inte. Inte heller har man någon genomarbetad plan och informationen till berörda barn och föräldrar är minst sagt bristfällig. Att gå vidare med planerna på att stänga den kommunala förskolan när förutsättningarna ser ut på detta sätt är direkt oansvarigt. Oavsett vad man tycker om vinstdrivande företag i skolans värld så måste eventuella förändringar hanteras betydligt mer professionellt än vad Ludvika kommun nu gör. Vi tänker göra vad vi kan för att förskolan ska fortsätta drivas i kommunal regi men oavsett hur det blir med den saken så måste social- och utbildningsnämnden säkerställa att eventuella förändringar sker utan att de barn det berör kommer i kläm. Stoppa kaosprivatseringen.

Annons

Lars Handegard, Oppositionsråd, Vänsterpartiet

Lars Handegard(V).

Bild: Torbjörn Granling

Kommunala förskolan i Håksberg.

Bild: Torbjörn Granling

Annons

Annons

Till toppen av sidan