Annons

Annons

Annons

Borlänge

Minnesord över Rolf Karlsson, Borlänge

Vi har nåts av att Rolf Karlsson, Borlänge, har lämnat oss. Rolf var en av de genuina centerpartister som vi minns för att de tog hand om oss unga CUF-are, och lät oss växa. Det var under tidigt 1970 och 80 -tal med en ideologisk tid med en stark radikalism i samhället som satte sin prägel på debatter och verksamhet. Men där också Centerpartiet och dess ideologi hade framgång.

Med åren förstår vi än bättre vad det betydde att det bland oss fanns sådana personer som Rolf Karlsson. Han lärde oss att organisera skolvalskampanjer och valrörelser för att bygga och få framgång i breda lager av dalfolk. Våra kampanjer med teman som decentralisering och en tidig energi- och miljöpolitik fick form och vi vågar påstå att detta kom att prägla mycket av vårt samhälle in i nutiden.

Annons

Våra sista gemensamma politiska uppdrag var i landstinget och dess styrelse under koalitionsåren på 90-talet. En tid av omprövningar av landstingets verksamhet och uppdrag tillföljda av se stora förändringar som det blir när en oavbruten tillväxt byts mot omprövning och besparingar.

Annons

Rolf var med på hela resan. Han kanske inte alltid var den som stod längst fram på estraderna utan mer den som understödde med erfarenhet, kunnande, klokhet och råd.

Vi minns också möten och konferenser med Dala-Centerns styrelse där distriktskassören alltid hade koll på vad ekonomin tillät. Det kanske är mindre känt att Rolf Karlsson under utövande av denna funktionärsroll nästan alltid gjorde det rent ideellt. Han bodde ju i Borlänge, hade inte långa resor till partiexpeditionen resonerade han!

Rolf var också djupt engagerad i tidningen Dalabygden och dess ledning. Under knappt tre decennier var han ordförande för Dalabygdens Tidningsförening.

Vi som hade förmånen att verka tillsammans med Rolf Karlsson vill uttrycka vår tacksamhet för dessa år och vad vi lärde av hans engagemang.

Vi vet att han alltid kände ett starkt stöd av sin familj.

Ett stort tack till fru Ann-Mari och barnen som delade hans engagemang för ett bättre samhälle.

Göran Engström, Söderbärke, Göte Persson, Aspeboda

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan