Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Ett nytt Borlänge byggs där alla är med från början

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Partiet Ny framtid har långtgående förslag på hur Borlänge ska få fram, både fler hyresbostäder och fler tomträtter. Men tyvärr slår den sittande majoriteten dövörat till.

Inom alla verksamheter är det politikerna som har det yttersta ansvaret och äger rätten att besluta.
Men väl förankrade beslut har en tendens att hålla längre.

Vi har presenterat flera attraktiva lägen för flerfamiljshus och villabebyggelse, på flera håll i kommunen. Bland annat Idkerberget, Färjegårdarna, delar av Oberget, ett flertal tomter runt Islingby, Ornäs, tomter på Uvberget/Torsång och med tanke på Northvolts etablering Gerberget, Medväga och Kvarnsveden. Genomförandet ska föregås med tidiga samråd med närboende och berörda innan projekten går över i skarpt läge. Därmed blir det färre överklagningar i samrådsprocesserna.

Annons

Annons

Inom alla verksamheter är det politikerna som har det yttersta ansvaret och äger rätten att besluta.

Men väl förankrade beslut har en tendens att hålla längre.

Vi har även fört diskussioner med boende på Tjärna ängar, hur man kan förbättra boendemiljön och göra området tryggare samt öka trivselfaktorn. Här vill vi starta ett medborgarprojekt, där vi i samråd med de boende kommer framåt och skapar en större sammanhållning och integritet för de boende. Några hus som är mer slitna kan vi tänka oss att ta bort och ersätta med ändamålsenliga byggnader. Vi vill även ombilda fler hyreslägenheter till bostadsrätter, människor är mer varsamma om det man äger.

Partiet Ny framtid har idéer om hur Tjärna Ängar kan utvecklas, skriver de i sin debattartikel.

Bild: Eric Salomonsson

Ett sätt är att skapa ett antal innegårdar med trivsamma planteringar och en blomstrande gård som sköts av de boende, på det sättet får man bort den sterila miljön som finns i området och som bonus en trygg boendemiljö där inte vem som helst beträder en trädgård av mer privat struktur.

Alla förändringar måste förstås göras i samråd med ägare och boende på plats. Tanken är att det inte ska medföra extremt höga tillkommande kostnader som driver upp priserna på bostaden.

Annons

Här ska trivsel och attraktionskraft var den drivande motorn.

Den första fasen av utanförskap kan därmed avslutas och de nya generationerna i området får större möjlighet att komma ut i arbetslivet på samma sätt som övriga Borlängebor.

Med andra ord och som det varit hittills, med massor av bidrag till nystartade föreningar som delas ut utan kontroll. Det här måste vara historia nu och ses som ett misslyckande i Borlänge.

Ett Borlänge byggs där alla är med, genom väl grundade beslut.

Det här är en del av vår verktygslåda i Ny framtid som är välfylld. Vi har under årets veckomöten ofta debatterat dessa frågor

Agneta Nyvall, Bo Bjurman, Leo Hirvelä, Henrik Anderson och Kjell Mosell, Ny framtid

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan