Annons

Annons

Annons

Annons

Falun

Debatt
Vanskötsel av cykelvägar – i Falun prioriteras biltrafiken

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Jag vågade inte cykla på runt en månad. Många andra säger samma sak", skriver Bernt Lindberg, Omställning Falun.

Bild: Privat

Annons

Jag brukar cykla i Falun året runt, de senaste åren dyblöt av svett efter fyra kilometer in till centrum när snöröjningen inte har fungerat. Den här vintern har varit värst hittills trots att det snöat så lite. I stället har hindren mest varit djupa isiga spår. Kommer man ner i ett sådant hjälper varken sand eller dubbdäck och då ligger man där.

Jag vågade inte cykla på runt en månad. Många andra säger samma sak. I stället tvingas oskyddade trafikanter ut bland bilarna från gång- och cykelbanor när väglaget är som sämst.

Till fots i villaområden har det ibland varit isgata över hela vägbanan och man har fått gå på snöplogvallen för att ta sig fram. Jag väntar mig som invånare att kommunen håller åtminstone en basal service. Ur vattenkranen ska det komma vatten, även en torr sommar. Helt uppenbart prioriterar kommunen biltrafiken.

Annons

Annons

Den usla skötseln innebär stora olycksrisker.

Den usla skötseln innebär stora olycksrisker. Trafikmiljön är ojämlik, den gör det svårt för barn, ungdomar, körkortslösa, äldre och vissa med funktionshinder att utnyttja tätorten. Cyklister utsätts för flest olyckor i trafiken och kommunerna uppmanas sedan många år att bygga ut för kollektivtrafik, gående och cyklister. I Falun går utvecklingen i motsatt riktning.

Vi är många som undvikit att både gå och cykla den här vintern och konditionen försämras. Kommunens agerande påverkar folkhälsan negativt.

Mina synpunkter på vinterväghållningen skickade jag in som ett klagomål men utan någon reaktion. Bristen på skyddade cykelvägar är ett besläktat problem. Cykelplanen antogs av kommunfullmäktige 2014 men nästan ingenting har gjorts för att bygga ut den. Jag skrev ett medborgarinitiativ (Faluförslaget) om att det nu är hög tid. Förslaget går att rösta på på kommunens webbplats.

Bernt Lindberg, Omställning Falun.

Bild: Stina Rapp, Arkivbild

Kommunens agerande är ett genomgående mönster. Under stort hemlighetsmakeri planerade de en asfaltbana på hagmark med mycket höga natur- och kulturhistoriska värden i Lugnetreservatet, på tvärs mot all demokrati, mot en rad lagar och egna beslut.

Annons

Nu har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att tillåta biltrafik runt Kristine kyrka, också på tvärs mot kommunens egna beslut om trafiken i centrala Falun, mot genomförande av cykelplanen, mot statliga anvisningar om trafikplanering och stadsutveckling.

Annons

Vad ska vi ha riksdagen och kommunfullmäktige till och statliga myndigheter som ger ut råd om trafiksäkerhet, om planering för trivsamma och trygga städer när sedan politiker tycker och agerar som de bilister de är?

Vi måste börja bygga om det som kallas demokrati till något som är verklig demokrati.

Bernt Lindberg, Omställning Falun

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Till toppen av sidan