Annons

Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Debatt
Likgiltighet för oskyddade trafikanters säkerhet

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Vi miljöpartister kommer fortsätta stå upp för en trafiksäker och trivsam miljö i centrum, till gagn för såväl allmänhet som näringsidkare”, skriver debattörerna.

Bild: Lars Dafgård, Arkivbild

Annons

Replik

... på ”Vi vill hitta den bästa trafiklösningen för alla” den 4 februari.

Centerpartiets förstanamn Susanne Martinsson, och hennes partikollegor på kommunlistan, skrev att de önskade få en objektiv bild av konsekvenserna av att öppna upp för biltrafik kring Kristine kyrka. Ordet ”objektivt” förekommer tre gånger i deras artikel. Klokt, men falskt!

För när frågan kom upp för beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 april bortsåg centerledamöterna och deras politiskt allierade helt från det objektiva beslutsunderlag de gett förvaltningen i uppdrag att ta fram.

Annons

Utredningen, framtagen av de tjänstepersoner som centerpartisterna i sin artikel omnämner som ”våra duktiga trafikingenjörer”, sammanfattas så här i tjänsteskrivelsen: ”Förvaltningen föreslår nämnden att inte öppna upp gatorna runt Kristine kyrka för allmän trafik. Detta eftersom det ger risker och negativa konsekvenser för samtliga trafikantgrupper utom biltrafikanter vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet samt försämringar för kulturmiljön/världsarvet och staden som social mötesplats”.

Annons

Och man skriver vidare:

”Att öppna upp för allmän trafik runt Kristine kyrka bedöms inte bidra till att uppfylla målen om trafiksäkerhet och tillgänglighet, som finns utpekade i Trafikstrategi för Falu kommun. Detta med undantag för biltrafikanter, som bedöms få en förbättrad tillgänglighet. Övriga trafikantgrupper och framförallt cyklister, taxi, varuleveranser, bussresenärer, turistbuss och räddningsfordon bedöms få försämrad tillgänglighet. Förslaget bedöms även ge försämrad trafiksäkerhet i första hand för personer med funktionsnedsättning, gående och cyklister.

Förslaget går inte heller i linje med planeringsinriktningen för hållbara resor och transporter i FÖP Falu tätort; att Falun ska vara en attraktiv och gångvänlig stad samt att de oskyddade trafikanterna ska prioriteras innanför ”Inre ringen”. Förslaget bedöms också försvåra utvecklingen av Stora torget och minska värdet på världsarvet. Det bedöms inte heller bidra till målet om staden som social mötesplats, som finns i Trafikstrategi för Falu kommun.”

Annons

Tydligt nog, eller hur? Men Martinsson, ordförande (C) i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun, samt övriga alliansen, struntade blankt i alltihop när beslutet fattades. Trafiken runt kyrkan släpps fram ändå!

Beslutet visar likgiltighet för oskyddade trafikanters säkerhet och är dessutom respektlöst mot kommunens tjänstepersoner. Anmärkningsvärt är att C nyss röstat för att erkänna klimatnödläge, något som uppenbarligen inte betyder någonting för dem.

Annons

Vi miljöpartister kommer fortsätta stå upp för en trafiksäker och trivsam miljö i centrum, till gagn för såväl allmänhet som näringsidkare. Vi är också de som i varje beslutande församling står upp för miljö- och klimatfrågor. Efter valet ska vi ändra trafikbeslutet – om vi får möjlighet till det!

Maj Ardesjö, förstanamn på Miljöpartiets kommunlista i Falun

Richard Holmqvist, ledamot (MP) i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun

Elisabeth Åsenius, andranamn på Miljöpartiets kommunlista och ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun

Annons

Annons

Till toppen av sidan