Annons

Annons

Annons

Annons

Leksand

Debatt
Leksands ledande politiker tar genvägar

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

LEKSAND

I Leksand pågår ett detaljplanearbete som ska tillåta att ICA flyttar från torget till Limsjöänget. Hela detaljplanen grundar sig på en ”handelspolicy” som är under utarbetande.

Trots att handelspolicyn ännu inte är godkänd av kommunfullmäktige har detaljplanen varit ute på samråd och nu även på granskning. Jo, sannolikheten för att handelspolicyn ska fastställas enligt förslaget är stor men vi anser det ändå anmärkningsvärt att göra på det här viset. Det är att ta genvägar. Vem vet om policyn blir överklagad, det är sånt som händer.

Miljöpartiet i Leksand ser förutom miljöriskerna med att exploatera den gamla soptippen ytterligare olägenheter med den ökade trafiken in och ut från Limsjöänget och riskerna för övrig centrumhandel om ICA flyttar bort från centrala Noret.

Annons

Leksands centrumhandel är redan idag begränsad och om en betydande aktör inom livsmedel flyttar bort från Noret riskeras kundunderlaget och lönsamheten för övriga handlare på Noret. Detta är en risk som inte är bemött på ett seriöst sätt i underlaget till detaljplanen och också en risk handlarna i Leksand pekar på i sitt remissvar på handelspolicyn. Det är redan idag svårt att få handlare i de butikslokaler som finns. Butiker omvandlas till kontor med mycket liten fysisk kundrelation.

Annons

Nu är det inte första gången kommunen går händelserna i förväg. Det har också hänt tidigare i Leksand. Två avgörande beslut om två olika stöd till de enskilda vägarna i Leksand har överklagats och ännu inte avgjorts. Kommunen fortsätter ändå processen med att starta dyra lantmäteriförrättningar utan att de som är berörda har tillfrågats.

I den utredning kommunen baserar sitt beslut om enskilda vägar från 2008 föreslås att 13 (tretton) vägföreningar bildas i Leksand. Ett fåtal stora vägföreningar skulle innebära rimliga förrättningskostnader för lantmäteriet. Vad har hänt med den ambitionen? Det har blivit känt att det ska göras utredning för en GA (gemensamhetsanläggning) med fyra fastigheter. Har kommunen aktier i Lantmäteriet?

Uppenbarligen har kommunen inte instruerat Lantmäteriet om sin ambition om få och större vägföreningar. Större vägföreningar är troligen även en förutsättning för att kunna rekrytera styrelser till föreningarna. Det lär vara svårt för små föreningar att kunna erbjuda ett rimligt arvode.

Annons

Kommunen försöker ta genvägar i vägfrågan men i Insjön blev det stopp. Det bör det bli för samtliga byar tills alla frågetecken rätats ut. Kommunens styrande politiker försöker i fråga efter fråga ta genvägar, det är osmakligt.

Miljöpartiet de gröna i Leksand.

Annons

Olle Berglund, ordförande

Miljöpartiet de gröna befarar att handeln på centrala Noret i Leksand kommer att begränsas om ICA flyttar.

Bild: Knis Karin Björklöf

Olle Berglund och Miljöpartiet i Leksand är bekymrade över att Leksands kommun går händelserna i förväg och tar genvägar.

Bild: Privat

Annons

Annons

Till toppen av sidan