Annons

Annons

Annons

Annons

Perols Ulla Gudmundson

opinionRättvik

Perols Ulla Gudmundson
Dags att dödförklara sjöbodsprojektet i Rättvik

Illustration: Villa Grön arkitekter, 2022

Annons

Man måste beundra ihärdigheten. För tredje gången har den ekonomiska föreningen Båthamnsvägen Lerdal 4:88 lyckats få Rättviks kommun att lägga fram en detaljplan för det så kallade Sjöbodsprojektet. Det är en surdeg som länge luktat illa.

Två tidigare planförslag har fått bakläxa av länsstyrelsen. För projektet är omöjligt.

Tanken är att på en smal strandremsa mellan järnväg, riksväg och Siljan klämma in trettio fritidshus. Det kräver att strandskyddet upphävs, men samtidigt får allmänhetens tillträde till stranden inte hindras.

I planförslaget som nu ska granskas (det finns utställt i Rättviks kulturhus och också på kommunens hemsida) har husen flyttats upp, närmare järnvägen. Träbryggan utmed sjön där rättvikarna i nåder skulle få passera under näsan på grillande stugägare och som kändes som en förlängning av deras altaner, har ersatts av en stig.

Annons

Annons

Den ser idyllisk ut på bild. Vad som inte syns på den arrangerade bilden är att omfattande schaktning av jordmassor måste ske för att få plats med husen. En brant slänt skulle uppstå, som i praktiken skulle trycka ut gångstigen nästan ner i vattnet. Om detta sägs ingenting. Klimattänket är noll. Vad händer med stigen och slänten vid skyfall eller översvämning? Rasrisk?

Projektet är dåligt, punkt. Utrymmet här räcker inte för att räkna upp alla svagheter. Ett exempel: Trafikverket påpekar att kö kan uppstå på riksvägen (tänk Classic Car) om bilar som ska in i området tvingas stanna inför nedfällda järnvägsbommar. I så fall kräver verket en svängfil på riksvägen, något som kommunen skulle få bekosta. Och plats för filen finns inte enligt personer med insyn.

Det är huvudlöst. Att föreningen inte ger upp är begripligt. För här handlar det om pengar. När börsen backar, när bankräntorna står när noll, när fastighetspriserna rusar, då är en strandstuga med strålande utsikt över Siljan ingen dålig investering.

Att privatpersoner vill tjäna pengar är inte problemet. Men varför har Rättviks kommun bundit upp sig så hårt för ett projekt som har så stora brister och som bara gynnar 30 av Rättviks 11 000 invånare?

Tidigare motiverades projektet av besöksindustrins behov av sängplatser. Det argumentet har fallit när Siljansbadets camping fått tillstånd att bygga ut.

Annons

Det står en doft av kompiskorruption kring dessa sjöbodar. Att enskilda politiker tidigare stått på den ekonomiska föreningens medlemslista vet vi.

Planering av markanvändning och byggande är områden där kommuner har stor makt. Med stor makt följer stort ansvar. Lagstiftningen är komplicerad, den ska avväga intressekonflikter. Hanteringen kräver kompetenta och kunniga tjänstemän. Men den kräver framför allt integra politiker som ser till det allmänna bästa.

Vill kommunen återställa ett minimum av trovärdighet i medborgarnas ögon kring mark- och planhanteringen bör den bita i det sura äpplet och äntligen dödförklara sjöbodsprojektet.

Annons

Annons

Till toppen av sidan