Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Replik: Ensidig bild av personalbristen inom besöksnäringen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Även arbetsgivarna har ett stort ansvar för att attrahera arbetskraft och underlätta kompetensförsörjningen. Det handlar bland annat om att förbättra arbetsvillkoren", skriver Maria Andersson, Arbetsförmedlingen.

Bild: TT

Annons

Replik på ”Bristen på personal hotar uteserveringarna i sommar” den 15/6 av Henny Lönnqvist, platschef Gammelgården Hotell & Restaurang.

Personalbristen inom besöksnäringen förklaras gärna med Arbetsförmedlingens bristande förmåga att matcha arbetssökande till jobb, vilket branschorganisationen Visita ofta för fram. Vi menar att det är en förenklad bild och vill nyansera frågan.

I en debattartikel skriver Henny Lönnqvist, Gammelgården Hotell & Restaurang, om detta. Arbetsförmedlingen har förändrats de senaste åren och det är nu fristående aktörer som ska rusta och matcha arbetssökande till jobb. I dagsläget matchar vi inte arbetssökande mot jobb i Platsbanken utan arbetar med arbetssökande som behöver fördjupat stöd.

Annons

Annons

När ekonomin återhämtat sig efter pandemin och efterfrågan på arbetskraft ökat så upplever många arbetsgivare stora svårigheter att hitta rätt personal, vilket är ett stort tillväxthinder för många företag.

En av de branscher som har det särskilt tufft är besöksnäringen och berättelserna är många om arbetsgivare som sökt med ljus och lykta efter personal. Ett stort problem är att många arbetssökande inte matchar den erfarenhets- och utbildningsnivå som efterfrågas inom vissa yrken i branschen.

De arbetssökande som står nära arbetsmarknaden har många jobb att välja mellan.

De arbetssökande som står nära arbetsmarknaden har många jobb att välja mellan. Här kan löner, arbetstider och andra villkor inom besöksnäringen spela in för dem som blev uppsagda under pandemin och man väljer nu andra jobb i andra branscher.

Dock bedöms fler än tre av fyra arbetssökande ha en så kallad svag konkurrensförmåga. Till dessa räknas personer som saknar gymnasieutbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är arbetslösa 55 år och äldre. Dessa personer behöver ofta en kedja av insatser i form av praktik, utbildning och anställning med stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen arbetar på flera sätt för att minska bristen på arbetskraft i branschen. Till exempel anordnar vi skräddarsydda snabbutbildningar efter arbetsgivarnas önskemål samt arrangerar jobbmässor och rekryteringsträffar med fokus på just besöksnäringen. Nyligen genomfördes Besöksnäringsdagarna på 28 orter där leverantörer av arbetsmarknadsutbildningar för kockar bjöd in arbetsgivare att besöka utbildningen och träffa deltagare.

Annons

Annons

Även arbetsgivarna har ett stort ansvar för att attrahera arbetskraft och underlätta kompetensförsörjningen. Det handlar bland annat om att förbättra arbetsvillkoren för att kunna attrahera fler personer till utbildningar till bristyrken, samt inte minst för att kunna behålla befintlig personal.

Maria Andersson, chef arbetsgivare Dalarna, Arbetsförmedlingen

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Till toppen av sidan