Annons

Annons

Annons

Falun

Debatt
Lagen om stöd och service är en viktig frihetsreform som måste värnas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Vi moderater tror att det kommer att krävas ett helhetstänk, där alla delar behövs för att få ihop ett långsiktigt stabilt och hållbart regelverk.” skriver skribenterna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Vår och Moderaternas utgångspunkt när vi utformar vår politik är alltid att individen och människan ska vara i centrum. Det gäller alla lagar men speciellt LSS och personlig assistans, där det är synnerligen viktigt att ha denna utgångspunkt.

Det innebär att lagar och regelverk utformas så att de som behöver stödet allra mest ska få det. Det finns stora behov av, men också möjligheter, att utveckla den frihetsreform som LSS är.

Vi moderater tror att det kommer att krävas ett helhetstänk, där alla delar behövs för att få ihop ett långsiktigt stabilt och hållbart regelverk. Det gäller lagar, finansiering, rättssäkerhet och ett enhetligt statligt huvudmannaskap.

Det handlar om att ytterligare stärka kvalitet och kontinuitet och att säkra mångfald och valfrihet samt regelbunden tillsyn och uppföljning. Allt detta måste fungera och hänga ihop.

Annons

Annons

En ny lag om egenvård och ändringar och tillägg i befintliga lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Denna korta lag om sex paragrafer står inte för något helhetstänk.

Men vi är inte emot förslagen i sak. Vi tror bara att det behövs ett större helhetsgrepp. Det är också något som Lagrådet har pekat på. De säger att lagen har ett tämligen begränsat innehåll.

Vi moderater vill ha ett tydligare förslag som syftar till att stärka individens rätt att få sin överklagan prövad inom rimlig tid och mer skyndsamt än idag. Ojämlikheterna när det gäller förvaltningsrätten måste bort. Den kortaste väntetiden i dag, när det gäller förvaltningsrätten, är fem månader. Den längsta väntetiden är elva månader. Det är ganska stor skillnad, och även fem månader är en lång tid.

Från vänster: Ann-Britt Åsebol (M), Helena Lindström (M) och Anna Wikbladh Granath (M),

Bild: Privat

Det är viktigt att dessa processer sker skyndsamt, för ofta är det faktiskt så att man har rätt till hjälpen och assistansen – oavsett om det är den statliga assistansersättningen eller den kommunalt beviljade.

Barnets bästa och barnperspektivet måste alltid stå i fokus vid bedömningar. Det handlar om attityder, kunskap och arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga medborgare, som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Barnperspektivet är viktigt.

Annons

Att anamma barnperspektivet handlar om attityder, kunskap och arbetssätt. Det speglar faktiskt synen på barn som fullvärdiga medborgare, som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Lagen om stöd och service, som infördes under den borgerliga regeringstiden på 1990-talet är en viktig frihetsreform som måste värnas.

Annons

Ann-Britt Åsebol (M), Riksdagsledamot på dalabänken Socialutskottet

Helena Lindström (M), Ordförande i socialnämnden Falun

Anna Wikbladh Granath (M), Ledamot i socialnämnden Falun

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan