Annons

Annons

Annons

Leksand

Insändare
Leksands vägar måste skötas enligt gemensamt intresse

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Nuvarande majoritet förstår inte vad de håller på att ställa till med.” skriver Lars Åhlman i frågan om Leksands byvägar

Bild: Eva Högkvist, Arkivbild

Annons

Kommunallagar 1862 har gjort det möjligt för kommun att ta ut skatt och avgifter för att bekosta investeringar och gemensamma tjänster. Rätten att besluta var då begränsad med hänsyn till förmögenhet och ställning, fastighetsägare blev ledande. Deras beslut definierade vad som blev gemensamt intresse och vilka som hade ansvar.

Nu har vi allmän och lika rösträtt för alla som fyllt 18 år. Det har förändrat vilka som ska ansvara och besluta vad som är gemensamt intresse. Hur det ska lösas och finansieras är därför alla röstberättigades ansvar.

Kommun ska ansvara för det den, av eget intresse, beslutar ska vara gemensamt. Beslutet i kommunfullmäktige att från 1973 överta ansvar för vägar redovisar kommunens då gemensamma intresse. Hur det skötts beror på hur den politiska ledningen prioriterat, hur stora kostnader som tilldelats. Ansvaret ligger på den politiska ledningen och därmed på medborgarna som väljer den politiska ledningen. Den underhållsskuld som nämnts är alla medborgares skuld. Att peka ut fastighetsägarna är föråldrat och fel.

Annons

Annons

Före 2008 kom kommunens intäkter främst från kommunalskatt, från 2008 tillkom att fastigheter betalar fastighetsavgift. Kommunen får en intäkt knuten till fastigheterna, logiskt bör den användas till fastigheters behov och lämpligen till vägar. Fastighetsägarna som utöver kommunalskatt även betalar fastighetsavgift har minst ansvar för underhållsskulden. Avgiften är ett väsentligt tillskott till kommunens ekonomi. Det har under de 14 åren sen 2008 blivit cirka 486 miljoner kronor, det överstiger underhållsskulden!

Kommunfullmäktige har fattat beslut om vägars standard samt att de ska vara öppna för trafik. Det är därmed majoritetens uppfattning om vad som är av gemensamt intresse för Leksands innevånare. Lär stämma med vad de flesta i Leksand önskar.

Kommunfullmäktige ansöker om anläggningsförrättningar där fastighetsägare ska ta ansvar för vägar, som då blir ett särintresse för fastighetsägarna. Vad som ska gälla styrs av anläggnings-lagen och fastighetsägarna. Kommunens beslut för vägar gäller inte, lantmätaren har uttryckligen förklarat att han inte kan ta hänsyn till politiskt fattade beslut, de kan ändras.

Med anläggningsbeslut avsäger sig kommun ansvar för vägar, kräver utan sakliga skäl att någon annan ska ansvara för och finansiera kommunens vägar. Om fastighetsägare skulle ta över ansvaret får de en kostnad som givetvis kommer att tas ut av dem som hyr och på det som kommersiellt produceras på fastigheterna. De som inte är fastighetsägare drabbas av höjd hyra, andra verksamheter kanske måste slå igen, kommunen tappar arbetstillfällen.

Annons

Annons

Nuvarande majoritet förstår inte vad de håller på att ställa till med.

Slutsatsen blir att om ska vi få vägar enligt innevånarnas gemensamma intresse måste dessa välja en politisk ledning som har samma uppfattning som innevånarna.

Lars Åhlman, Insjön

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan