Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Höjda elpriser nytt hot –idrottsrörelsen drabbas

Vi har ännu inte kommit ur en världsomfattande pandemi innan en annan kris drabbar Europa och därmed också oss inom idrottsrörelsen i Dalarna.

Med kraftigt höjda el- och drivmedelspriser kommer det att krävas ett batteri av åtgärder från ett antal olika aktörer för att minimera konsekvenserna för många av länets 1000 idrottsföreningar med cirka 163 000 medlemmar.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ju mer dessa insatser kan samordnas och koordineras desto bättre. Det kommer att behövas åtgärder på både kort- och lång sikt.

Vissa idrottsföreningar driver idag sina egna anläggningar, vissa ägs av kommunerna och andra ägs av olika företag. Ju mer dessa insatser kan samordnas och koordineras desto bättre.

På kort sikt gäller det att i första hand att minska energiförbrukningen i vinter. Vi behöver återigen se över hur vi bedriver vår verksamhet för att vid behov ställa om. Vi är många aktörer som kan bidra ännu en gång.

"Vi har en förhoppning att detta inte ska innebära höjda deltagaravgifter för våra barn och ungdomar", skriver debattören. Foto: Fredrik Sandberg, TT

Annons

Jag vet att ledningen för Riksidrottsförbundet uppvaktar regeringen för att få tillgång till särskilda ekonomiska resurser och det är bråttom. Efter samtal med kommunernas kultur- och fritidschefer vet jag att de arbetar aktivt för att hitta lösningar som ska bidra till att lindra situationen.

Annons

Jag vet också att det pågår ett arbete för att samordna insatser inom och mellan kommuner. Framför allt för anläggningar med stor energiförbrukning som exempelvis skidanläggningar, ridhus, simhallar, isytor och vissa fotbollsplaner.

"Vi från idrottsrörelsen uppmanar länets kommuner att fortsätt stötta idrotten på samma fantastiska sätt som under pandemin", skriver Peter Berglund

Bild: Johannes Björck

Vi från idrottsrörelsen uppmanar länets kommuner att fortsätt stötta idrotten på samma fantastiska sätt som under pandemin. Skulle kommunernas energirådgivare kunna hjälpa till? Vi inom RF-SISU Dalarna har sett ett ökat tryck från idrottsföreningar som vill ha hjälp att få ner sin energiförbrukning. Idrottsföreningarna vill till exempel sätta in luftvärmepumpar och sätta upp solpaneler. Med de leveranstider som finns på denna utrustning kommer det troligen att få begränsad effekt under denna vinter.

"Vissa av våra idrottsföreningar kommer att påverkas mycket och andra väsentligt mindre", skriver Peter Berglund

Bild: Privat

På längre sikt kommer det att vara nödvändigt att minska våra idrottsföreningars energiförbrukning. RF-SISU Dalarna kommer redan nu att avsätta medel för att hjälpa idrottsföreningar som vill minska sin långsiktiga energiförbrukning.

Annons

Vissa av våra idrottsföreningar kommer att påverkas mycket och andra väsentligt mindre. Många idrottsföreningar kommer att få betydande kostnadsökningar och från RF-SISU Dalarna har vi en förhoppning att detta inte ska innebära höjda deltagaravgifter för våra barn och ungdomar. Vi har varit flexibla och ställt om under pandemin - vi kan göra det igen.

Peter Berglund

Distriktsidrottschef RF-SISU Dalarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan