Annons

Annons

Annons

Falun

Minnesord över direktör Lennart Franzén, Falun

Direktör Lennart Franzén, Falun, blev 88 år gammal. Han föddes i Ludvika och växte upp i Falun.

Efter studentexamen på Lundsbergs Skola följde värnpliktstjänst med plutonchefsutbildning på Kungliga Dalregementet. Han avlade sedan examina till filosofie kandidat och politices magister vid Uppsala universitet.

Efter detta följde mångårigt personaladministrativt arbete i industrin. På chefs- och specialistbefattningar verkade han i Svenska Aeroplan AB, Astra, Gränges, Svenska Metallverken, Electrolux, Boliden AB och Trelleborg AB. När han lämnade aktiv tjänst, var det från befattningen som Vice President Benefits & Compensation vid koncernledningen i Trelleborg, och som personaldirektör vid underkoncernerna Swegon och Ventilationsunion i Stockholm.

Annons

Annons

Utomlands var han i många år ordförande i en pensionsstyrelse i England. På hemmaplan var han styrelseledamot i Svenska Aluminiumkompaniet och hade olika uppdrag i Svenska Arbetsgivareföreningen och Förenade Liv. Några år var han också ledamot av Socialförsäkringsnämnden i Trelleborg.

Som senior, återbördad till Falun, arbetade han en tid som konsult – bland annat vid Danfoss A/S i Danmark. I sju år var han ordförande i Föreningen Kultur och Miljö i Falun, men han har också haft andra åtaganden: Han har ingått i styrelsen för Falu Jazzklubb och varit ledamot i Stiftelsen Stora Kopparbergets Gruvråd. I Stockholm har han varit ledamot av styrelserna för Föreningen Gamla Falukamrater och Militärmusiksamfundet. (Tilldelades Ivar Widner-medaljen i silver.)

Hans huvudintressen rörde samhällsfrågor, historia, arkitektur och musik. I samklang därmed skapade han pietetsfullt en Dalagård i timmer utanför Falun. Och 2013 förverkligade han en bok om Dalregementets musikkårs historia.

Närmast anhöriga är barnen Åsa och Stefan med familjer.

Stefan Franzén

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan