Annons

Annons

Annons

Malung-Sälen

Han var en omtyckt läkare i Malung – minnesord över Henning Engberg

Henning Engberg, en omtyckt läkare och känd profil i Malung, har avlidit den 17 september 2022 i en ålder av 86 år.

Henning Engberg var född i Danmark och kom som ung läkare till Malung med sin familj 1967. När dr. Stendahl och dr. Moks pensionerades blev Engberg ensam läkare i Malung. I Lima fanns dr. Hultgård. De turades om med jourverksamheten i Malung, Lima och Sälen. När arbetsbördan blev väl stor flyttade Engberg med familj efter ett år tillbaka till Danmark igen.

Annons

Hela familjen längtade dock tillbaka till Dalarna igen och efter vårvintern 1969 gick flyttlasset åter till Malungsbygden.

Annons

Engberg var min (Annies) chef på Malungs Förlossnings- och BB avdelning. En naturälskande, mycket lugn, humoristisk och glad person, som ville alla väl. Om han tyckte att något var fel sade han bestämt ifrån.

På 1970- talet tog Malungs kommun över skolhälsovården från landstinget och Engberg blev den förste skolläkaren, Siw Jers blev skolsköterska. När Malung 1977 fick ett gymnasium utökades även skolhälsovården. Engberg och Jers övertalade mig att söka skolskötersketjänsten och Engberg blev min chef igen. En bra chef att luta sig mot i de svåra sociala ärenden, som ibland hörde till skolsköterskans uppgifter.

Han var ekonomiskt lagd och lyckades genomföra att hörselundersökningarna togs över av skolhälsovården. Detta sparade pengar åt både kommunen och skolbarnens föräldrar.

Engberg var också stöttande till gruppen som arbetade för Döl Jonas Gården samt Ungdomsmottagningens tillkomst i Malung. Efter 21 år slutade han som skolläkare.

Engberg var medlem i Malungs Rotary klubb. Via Rotarys läkarbank arbetade han sedan vartannat år i Afrika två månader i taget under 14 år.

När han gick i pension från Vårdcentralen i Malung avtackades han av sin personal med en stor fest på Orrskogen.

Engberg var mycket familjekär. Hustrun Renata och barnen med sina familjer betydde mycket för honom.

Vårt varma deltagande till familjen.

Vännerna, Annie och Staffan Gunnarsson med familj

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan