Annons

Annons

Annons

opinionValet 2022

Jenny Åberg
Lokala partier är vanliga i Dalarna – ​​hur ska vi förstå framgångarna?

I och med höstens val tackade fyra lokala partier i Dalarna för sig. Samtliga mer eller mindre frivilligt. Men hela sju dalakommuner har ännu lokala partier i sina politiska församlingar. På flera håll är de stora. Vad är det som får partierna att locka väljare? Här skriver statsvetaren Jenny Åberg, fristående krönikör på tidningens ledarsida.

Text

É lita kula mé bara Dalarna på. Men även inom länet finns stora politiska variationer. Foto: Staffan Björklund/Arkiv.

Annons

Nya partier, lokala partier, nya koalitioner och långdragna styresbildningar. Det är lätt att känna att svensk politik blivit rörigare. I dalapolitiken är exemplen många: Borlänges förra mandatperiod präglades i hög grad av politiska ”vildar”. SD har i flera val fått många mandat, men desto svårare att fylla platserna.

I Leksand kan de ovanligt långdragna förhandlingarna om styret kopplas till Bygdepartiets senaste framgångar. På lokal nivå gäller den nya ”rörigheten” bara delvis SD:s framgångar, därutöver de lokala partierna. Ska vi ställa in oss på ett fortsatt rörigt politiskt landskap?

Fram till 1990-talet var lokala partier en sällsynt företeelse i svensk politik. Att kunskapen om lokala partier och deras väljare ännu är i sin linda är därför inte så märkligt.

Annons

Gissur Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap och Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap, skriver i Snabbtänkt 2.0 (utgåva 22) att lokala partier efter valet 2018 fanns i ungefär hälften av landets kommunfullmäktige. I dalakommunerna var de ännu vanligare. Enligt valmyndighetens statistik fanns efter valet 2018 tio lokala partier representerade i nio av 15 kommunfullmäktige (två i Vansbro). Därtill lokala Dalarnas sjukvårdsparti i regionen.

Annons

Inför valet 2022 fick de lokala partierna visst utrymme i media och flera faktorer talade för fortsatta framgångar. När en kommun får ett nytt lokalt parti ökar chanserna att detta sker också i angränsande kommuner. Dessutom minskar väljarnas partilojalitet samtidigt som allt fler röstsplittrar. Friare väljare innebär ju också fler potentiella väljare för andra än de etablerade partierna.

Valresultatet för de lokala partierna 2022 blev nu inte så starkt – vare sig i Sverige generellt eller i Dalarna. Redan innan valet var det klart att Falupartiet, Omsorg för alla (Borlänge) och Kommunlistan (Vansbro) kastat in handduken. Kommunal Samling i Gagnef minskade, liksom Kommunlistan i Hedemora respektive Älvdalen.

Här finns lokala partier representerade i fullmäktige. Grafik: Gabriel Ehrling Perers

Partiet Ny framtid föll på målsnöret och fick ingen plats i fullmäktige i Borlänge. Nämnda Ny framtids etablering och utmaningar följer de gängse för ett lokalt parti: Partiets grundare kommer via en schism från ett etablerat parti – i det här fallet från M – och har därför både erfarenhet och en plattform att verka från. På samma gång syns i Ny framtid utmaningarna vad gäller att bygga en hållbar partiorganisation och att hitta gångbara kandidater.

Annons

Trots att lokala partier rönte framgång i Malung-Sälen, Leksand och Mora är det inte längre självklart att de kommer att fortsätta växa som svamparna i dalaskogarna. Deras livslängd förefaller relativt kort.

Annons

Flera aspekter verkar dock till de lokala partiernas fördel. Precis som Erlingsson och Wallman Lundåsen beskriver forskarna Chou, Moffitt och Busbridge (2022) ett ökande antal ”antietablissemangsväljare” bakom framgångarna för både lokala partier och partier på högerkanten. De antietablissemangsväljare som röstar på de lokala partierna är dock inte kritiska till samhällsinstitutionerna som helhet, utan mer specifika i sin kritik mot politiken. De är också oftare aktiva i civilsamhälle och samhällsutveckling. Detta gör att de lokala partiernas väljare ganska väl matchar partiets sakfrågefokus.

Fakta

Lokala partier i Dalarna efter valet 2022

Avesta: Inget

Borlänge: Inget (tidigare Omsorg för alla nedlagt inför valet – nystartade Ny framtid fick 1,96 procent och missade spärren)

Falun: Inget (tidigare Falupartiet nedlagt inför valet)

Gagnef: Kommunal samling, 8,5 procent

Hedemora: Kommunlistan, 10,5 procent

Leksand: Bygdepartiet, 18,8 procent (största parti)

Ludvika: Dalademokraterna, 2,75 procent

Malung-Sälen: Landsbygdspartiet oberoende, 11,2 procent

Mora: Morapartiet, 18,1 procent

Orsa: Inget

Rättvik: Inget

Smedjebacken: Inget

Säter: Inget

Vansbro: Inget (tidigare Kommunlistan nedlagt inför valet – Landsbygdspartiet ställde inte upp igen)

Älvdalen: Kommunlistan, 5,7 procent

Region Dalarna: Dalarnas sjukvårdsparti, 5,3 procent

Att de lokala partierna sällan slagit sig ner på en bestämd plats på höger-vänster-skalan har också gett dem goda möjligheter att agera koalitionspartner åt både höger och vänster och därmed att få politiskt inflytande.

Annons

Annons

Allt detta kräver dock att partiet lyckas bygga en hållbar organisation och inte faller på eget grepp: Andra sidan av det sakpolitiska myntet är att partiets existensberättigande riskerar minska i samma takt som sakfrågorna fått sin lösning. Sammantaget får vi nog räkna med att lokala partier fortsätter att både komma och gå. ”Rörigt och rörligt” verkar vara beskrivningar på samtidspolitiken som kommit för att stanna.

Statsvetaren Jenny Åberg är universitetslektor vid Högskolan Dalarna i Falun.

Bild: Lars Dafgård

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan